Offer

Verklaring over de "belangrijkste ongunstige effecten" op de duurzaamheidsfactoren

Belfius wil op lange termijn een duurzame meerwaarde creëren en een nuttige, inspirerende en geloofwaardige speler in de Belgische samenleving zijn. Daartoe houdt Belfius Bank onder meer rekening met de mogelijke negatieve effecten van haar beleggingsbeslissingen en-adviezen op duurzaamheidsfactoren.


In lijn met de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation licht Belfius Bank in onderstaande rapporten toe welke de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zijn die hij in acht neemt, en welke stappen hij onderneemt om deze effecten te beperken. Belfius Bank stelt elk van deze rapporten in een andere hoedanigheid op: een eerste rapport als "financiëlemarktdeelnemer", dat het discretionaire vermogensbeheer van de bank omvat, en een tweede rapport als "financieel adviseur", dat betrekking heeft op het beleggingsadvies dat de bank aan haar klanten verstrekt.


Raadpleeg hier het rapport over Belfius Bank als financiëlemarktdeelnemer

Raadpleeg hier het rapport over Belfius Bank als financiële adviseur