Offer

Investeren in een beleggingsfonds

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds brengt geld van een aantal beleggers samen en wordt ook wel een "Instelling voor Collectieve Belegging" of "ICB" genoemd. Het totale kapitaal belegt men in verschillende beleggingsproducten, zoals aandelen of obligaties. Men noemt dit "activa".


Hoe werkt het?

U koopt stukken of deelbewijzen van een beleggingsfonds. Hoeveel u er krijgt hangt af van de koers. Deze koers of inventariswaarde schommelt door de waarde van de onderliggende activa zoals aandelen, obligaties, munten of vastgoed.

Sommige fondsen richten zich specifiek op sectoren zoals energie, technologie of voeding. Andere eerder op regio's zoals België, Europa of Noord-Amerika. Nog andere focussen op groeilanden of volgen beursindexen zoals de Eurostoxx 50.


Waarom is een fonds interessant?

Fondsen laten u toe kleinere bedragen te beleggen in verschillende producten en zo uw risico te spreiden. Belegt u bv. in een technologiefonds, dan koopt u onrechtstreeks aandelen van tientallen technologiebedrijven.


Wat zijn de risico’s?

Als belegger deelt u in het beleggingsresultaat van het fonds. Fondsen zijn onderhevig aan de schommelingen op de financiële markten (beurzen, wisselkoersen, rente, enz.). Beleggen is niet zonder risico. Het grootste risico blijft de schommelende waarde van de activa. Dalen de onderliggende activa, dan daalt de waarde van de deelbewijzen. U verliest zelfs mogelijks uw belegd kapitaal. Stijgt de waarde van de activa, dan stijgt ook de waarde van de deelbewijzen waarin u belegd hebt.

Om het risico aan te geven, krijgen alle beleggingsfondsen een SRRI-score. Deze "Synthetische Risico- en Opbrengst-Indicator" geeft een score op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score wijst op een lager risico, maar ook een potentieel lager rendement. Een hogere score wijst op een hoger risico en een potentieel hoger rendement.


Ontdek de maandelijkse fondsenselectie