Tarievenfiche

 • Geen bewaarloon
 • Geen dossierkosten
 • Makelaarsloon vanaf 3 euro
 


Makelaarsloon voor aandelen & trackers

 


 

 
 
 

Euronext Brussel

 • Slechts 3 EUR t.e.m. 2.500 EUR
 • Van 2.500 EUR t.e.m. 10.000 EUR:
  15 EUR
 • Vanaf 10.000 EUR:
  25 EUR per schijf van 25.000 EUR

Voornaamste markten

Euronext Parijs, Amsterdam

 • T.e.m. 2.500 EUR: 6 EUR
 • Van 2.500 EUR t.e.m. 10.000 EUR: 15 EUR
 • Vanaf 10.000 EUR: 25 EUR per schijf van 25.000 EUR

AMEX, Nasdaq, NYSE

 • T.e.m. 2.500 EUR: 15 EUR
 • Van 2.500 EUR t.e.m. 10.000 EUR: 20 EUR
 • Vanaf 10.000 EUR: 20 EUR per schijf van 10.000 EUR
 

Andere markten

Duitsland, Londen & Canada (Börse Frankfurt & XETRA, London Stock Exchange, Toronto Stock Exchange)

 • 25 EUR per schijf van 5.000 EUR

Overige markten (Luxemburg, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Ierland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Japan, Griekenland, Polen, Australië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, Zuid-Afrika)

 • 30 EUR per schijf van 5.000 EUR
 


Overige kosten

 • Openings- en sluitingskosten: gratis
 • Inningskosten voor dividenden:
  • gratis voor Belgische aandelen
  • voor de distributie van niet-Belgische effecten in een effectendossier: inningskosten van 2,42% (inclusief btw) met een minimum van 2,50 EUR (excl. BTW) en een maximum van 100 EUR (excl. BTW)
 • Wisselkoerskosten: maximum 1,00% voor beleggers die geen rekening hebben in de transactiemunt.
 • Beurstaks: voor meer informatie: zie paragraaf 'Fiscaliteit'
 • Transferkosten:
  • transfer Belfius > Re=Bel: gratis
  • transfer andere banken > Re=Bel: gratis (Opgelet: het is mogelijk dat uw huidige bank een specifiek tarief oplegt.)
 • Kosten in verband met algemene vergaderingen (AV):
  • Kennisgeving van AV (enkel voor Europese beursgenoteerde vennootschappen)
   • Gratis
  • Afgifte van deelnamebewijzen aan AV
   • 24,00 EUR voor AV van Belgische beursgenoteerde vennootschappen
   • 85,00 EUR voor AV van overige (Europese) beursgenoteerde vennootschappen
  • Stemmen op afstand op AV
   • 18,00 EUR voor AV van Belgische beursgenoteerde vennootschappen
   • 42,00 EUR voor AV van overige (Europese) beursgenoteerde vennootschappen
 • Productkosten (enkel van toepassing op trackers)
  • Lopende kosten: alle lopende kosten die in de loop van een jaar aan de tracker worden onttrokken voor het beheer ervan. Ze kunnen variëren van jaar tot jaar. Voor meer informatie over de totale lopende kosten, zie het Essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID) van de tracker. Gemiddeld bedragen deze kosten 0,33%.
  • Transactiekosten: alle transactiekosten die de beheerder maakt bij het aan- en verkopen van de posities in de portefeuille van de tracker. Gemiddeld bedragen deze kosten 0,01%.
  • Incidentele kosten: occasionele kosten die door de beheerder kunnen worden aangerekend (bijvoorbeeld prestatievergoedingen). Als ze van toepassing zijn, worden ze steeds vermeld in het prospectus. Gemiddeld bedragen deze kosten 20%.
 • Fiscaliteit

  De taksen die gelden in België, worden automatisch toegepast bij elke transactie.

  • Taks op beursverrichtingen
   • Aandelen
    • Bij de aankoop en verkoop van een aandeel op de secundaire markt is een taks op beursverrichtingen (TOB) van 0,35% verschuldigd (max. 1.600 EUR per transactie).
    • Bij de aankoop en verkoop van aandelen van een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) op de secundaire markt is een taks van 0,12% op beurstransacties (TOB) verschuldigd (max. 1.300 EUR per transactie). Transacties in aandelen van een institutionele GVV zijn echter vrijgesteld van deze belasting.
   • Trackers
    • 1,32% (max. 4.000 EUR) bij de aan- en verkoop van kapitaliserende beleggingsvennootschappen ingeschreven op de lijsten van compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging van de FSMA.
    • 0,12% (max. 1.300 EUR) bij de aan- of verkoop van:
     • distributie trackerss (beleggingsvennootschappen of gemeenschappelijke beleggingsfondsen) ingeschreven op de lijsten van compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging van de FSMA.
     • overige trackers niet ingeschreven op de vernoemde lijsten van het FSMA maar wel geregistreerd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER).
    • 0,35% (max.1.600 EUR) bij aan- en verkoop van trackers die niet in een hierboven vernoemde categorie vallen.
  • Roerende voorheffing op dividenden
   • Aandelen
    • Particuliere beleggers die in België onderworpen zijn aan de personenbelasting betalen een roerende voorheffing van 30% op dividenden.
   • Trackers
    • Distributiefondsen: particuliere beleggers die in België onderworpen zijn aan de personenbelasting betalen 30% roerende voorheffing op dividenden.
    • Kapitalisatiefondsen: particuliere beleggers die in België onderworpen zijn aan de personenbelasting betalen een roerende voorheffing van 30% op de meerwaarde als obligaties meer dan 10% van het fonds uitmaken.