124525975

Geef uw plannen zuurstof én bescherm uzelf en wie u lief is

Kies voor een KITE-beleggingsverzekering

KITE: de beleggingsverzekering die met u mee evolueert

 

U koestert een concreet project. Maar u beseft dat om het te realiseren uw rendement geoptimaliseerd moet worden… al wil u ook graag uw dierbaren beschermen. U zoekt dan ook een oplossing die voldoende soepel is, waarbij uw geld beschikbaar blijft en waarmee u opgewassen bent tegen de verrassingen van het leven. Belfius biedt u KITE aan, een erg flexibele beleggingsverzekering met potentieel hoger rendement. Ontdek hieronder de 4 belangrijkste kenmerken van KITE:

 • FONDSEN - Een potentieel hoger rendement

  Via gevarieerde beleggingsthema’s en beheerstijlen biedt KITE u performante interne fondsen. Dankzij dit uitgebreid fondsengamma kan u het bedrag dat u wil beleggen, spreiden zoals u zelf wil. U puzzelt als het ware een beleggingsportefeuille samen, rekening houdend met uw profiel, strategie en risicoappetijt, en geniet zo een potentieel hoger rendement. En uiteraard helpen we u hierbij.

 • A LA CARTE - Flexibiliteit op alle niveaus

  Alle beleggingsfondsen zijn samengebracht onder één enkel contract waarmee u ‘à la carte’ uw beleggingsmenu kan samenstellen. U kan bovendien op elke moment uw strategie veranderen door deze samenstelling aan te passen, terwijl uw geld beschikbaar blijft. Eenmalig een groot bedrag beleggen of periodiek kleinere bedragen of beide combineren? Het is allemaal mogelijk onder één KITE.

 • EXTRA KEUZES - Opties gericht op bescherming

  • Onze opties, die gratis zijn, helpen u een potentieel hoog rendement na te streven, rekening houdend met uw risicoappetijt. Zo kan u uw eventuele verliezen laten beperken, of uw nettopremie en uw eventuele toekomstige winsten laten vergrendelen. U kan ook vragen om het evenwicht tussen uw fondsen automatisch terug te herstellen. Of een vast bedrag afkopen naargelang uw voorkeur per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. En deze opties ook flexibel aan en afzetten.
 • LEVENSVERZEKERING - Met de voordelen ervan

  KITE biedt u als levensverzekering de mogelijkheid om uw dierbaren te beschermen bij onverwacht overlijden en zo uw successie te plannen. Hoe? Door aan te duiden wie het belegde bedrag ontvangt als u iets overkomt, terwijl u ondertussen zelf de touwtjes in handen houdt. Dit alles volledig op maat, steeds aanpasbaar aan uw persoonlijke situatie (scheiding, tweede huwelijk, geboorte…). Ook een overlijdensdekking behoort tot de mogelijkheden. En in de meeste gevallen hoeft u geen roerende voorheffing op de meerwaarde te betalen.

Welke KITE is geschikt voor u?

 
104064914

KITE BOLD (tak 23-beleggingsverzekering)1


Combineer de voordelen van een levensverzekering en een belegging in fondsen om een potentieel hoger rendement te behalen! Profiteer van de diversiteit en flexibiliteit die KITE Bold biedt: kies een beleggingsthema, een beheerstijl of zelfs een specifieke combinatie van fondsen, afhankelijk van uw voorkeuren en uw risicoappetijt. U kan de samenstelling van uw KITE op elk moment wijzigen. Uw kapitaal en rendement zijn niet gegarandeerd.

104064914

KITE MIX (tak 44-beleggingsverzekering)1


KITE Mix koppelt KITE Bold aan KITE Safe (een tak 21-beleggingsverzekering met vast rendement) of anders gezegd aan iets meer zekerheid. U geniet de mogelijkheden die KITE Bold u biedt, terwijl u tegelijkertijd een bepaald % van uw toekomstige stortingen in KITE SAFE laat beschermen (5, 10, 20, 30, 40 of 50 %). Na 8 jaar hebt u dat % van uw kapitaal met zekerheid terug in de hand, terwijl u via het KITE Bold-deel profiteert van een hoger potentieel rendement, maar met dat deel ook meer risico loopt.

Puzzel uw KITE samen:

kies uit de beleggingsmogelijkheden en opties wat het best bij u past

 • Beleggingsthema’s

  Duurzaam beleggen
  Fondsen die alleen beleggen in aandelen en/of obligaties van bedrijven of overheden die wereldwijd op een milieuvriendelijke, duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier actief zijn. Bovendien kiezen de beheerders enkel die bedrijven met de beste financiële vooruitzichten.
  Belgische economie
  Fondsen die alleen beleggen in aandelen en/of obligaties van bedrijven gevestigd in België of Belgische overheden. U ondersteunt zo de lokale economie. Ook hier maken de beheerders uiteraard een interessante selectie.

 • Beheerstijlen

  Top Funds - een prestatiegericht fondsenbeheer
  Fondsen van internationaal befaamde fondsenbeheerders die werden geselecteerd op basis van hun uitstekende prestaties uit het verleden en hun groeipotentieel in de huidige marktomstandigheden.
  Target Return - een fondsenbeheer met rendementsdoelstelling
  Fondsen van internationaal befaamde fondsenbeheerders met een doelrendement en vaak ook een limiet rond maximale volatiliteit (een maatstaf voor koersschommelingen). Door hun speciaal beheer vormen deze fondsen een extra diversificatie in uw beleggingsportefeuille.

 • Opties

  STOP-LOSS
  Door een Stop-Loss in te bouwen, kan u uw toekomstige verliezen beperken. Hoe? Binnen het fonds waarop u de Stop-Loss wenst toe te passen, kiest u uw drempel, d.w.z. het percentage waarmee de inventariswaarde van uw nettopremie maximaal mag dalen. Wanneer de inventariswaarde van de nettopremie van dit fonds deze drempel bereikt of nog lager komt te liggen, dan wordt de waarde ervan automatisch naar een cashfonds omgezet. Uw risico wordt zo automatisch beperkt. En dit kan per fonds.
  LOCK-WIN
  Door een Lock-Win in te bouwen, doet u het omgekeerde dan bij een Stop-Loss. U vergrendelt uw nettopremie en dus ook uw eventuele toekomstige winsten. En dit ook terug per fonds. U beschermt m.a.w. uw nettopremie en eventuele winst van dat specifieke fonds. U kiest gewoon een drempel, een percentage van de inventariswaarde van de nettopremie. Wordt deze bereikt of overschreden, dan wordt de waarde van deze nettopremie automatisch naar het cashfonds omgezet.
  AUTOMATISCHE HERBALANCERING
  Wilt u uw verdeling houden zoals oorspronkelijk bepaald? Geen probleem: door een automatische herbalancering in te bouwen, worden de relatieve gewichten van uw diverse fondsen tweemaal per jaar weer automatisch rechtgezet aan wat u initieel opgaf.
  COMFORT FORMULE
  Dankzij de Comfort formule kan u periodiek een vast bedrag van uw belegging afkopen: maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks. U kunt uw afkoop op elk moment stoppen of wijzigen. Handig voor, bijvoorbeeld, omgaan met een nieuwe maar tijdelijke terugkerende kost, zoals de huur van een kot. Of om uw pensioen aan te vullen.

Meer info?

Ontdek hoe KITE werkt aan de hand van verschillende voorbeelden in onze brochure
onze KITE-brochure


Alle details over de betrokken fondsen en typeportefeuilles vindt u hier:
Flash KITE


Vooraleer in KITE te beleggen, doet u er goed aan om eerst na te gaan of u de kenmerken ervan en de eraan verbonden risico’s goed begrijpt. U wordt dan ook, als potentiële belegger, verzocht om kennis te nemen van de volledige inhoud van het Essentiële Informatiedocument (‘KID’) van KITE Bold en/of KITE Mix.

Overtuigd?

Uw financieel adviseur legt u graag KITE gedetailleerd uit, zodat u samen kan bepalen welke samenstelling geschikt voor u is.


Maak een afspraak