124525975

Geef uw plannen zuurstof én bescherm uzelf en wie u lief is

Kies voor een KITE-beleggingsverzekering

KITE: de beleggingsverzekering die met u mee evolueert

 

U koestert een concreet project. Maar u beseft dat om het te realiseren uw rendement geoptimaliseerd moet worden… al wil u ook graag uw dierbaren beschermen. U zoekt dan ook een oplossing die voldoende soepel is, waarbij uw geld beschikbaar blijft en waarmee u opgewassen bent tegen de verrassingen van het leven. Belfius biedt u KITE aan, een erg flexibele beleggingsverzekering met potentieel hoger rendement. Ontdek hieronder de 4 belangrijkste kenmerken van KITE:

 • FONDSEN - Een potentieel hoger rendement

  Via gevarieerde beleggingsthema’s en beheerstijlen biedt KITE u performante interne fondsen. Dankzij dit uitgebreid fondsengamma kan u het bedrag dat u wil beleggen, spreiden zoals u zelf wil. U puzzelt als het ware een beleggingsportefeuille samen, rekening houdend met uw profiel, strategie en risicoappetijt, en geniet zo een potentieel hoger rendement. En uiteraard helpen we u hierbij.

 • A LA CARTE - Flexibiliteit op alle niveaus

  Alle beleggingsfondsen zijn samengebracht onder één enkel contract waarmee u ‘à la carte’ uw beleggingsmenu kan samenstellen. U kan bovendien op elke moment uw strategie veranderen door deze samenstelling aan te passen, terwijl uw geld beschikbaar blijft. Eenmalig een groot bedrag beleggen of periodiek kleinere bedragen of beide combineren? Het is allemaal mogelijk onder één KITE.

 • EXTRA KEUZES - Opties gericht op bescherming

  • Onze opties, die gratis zijn, helpen u een potentieel hoog rendement na te streven, rekening houdend met uw risicoappetijt. Zo kan u uw eventuele verliezen laten beperken, of uw nettopremie en uw eventuele toekomstige winsten laten vergrendelen. U kan ook vragen om het evenwicht tussen uw fondsen automatisch terug te herstellen. Of een vast bedrag afkopen naargelang uw voorkeur per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. En deze opties ook flexibel aan en afzetten.
 • LEVENSVERZEKERING - Met de voordelen ervan

  KITE biedt u als levensverzekering de mogelijkheid om uw dierbaren te beschermen bij onverwacht overlijden en zo uw successie te plannen. Hoe? Door aan te duiden wie het belegde bedrag ontvangt als u iets overkomt, terwijl u ondertussen zelf de touwtjes in handen houdt. Dit alles volledig op maat, steeds aanpasbaar aan uw persoonlijke situatie (scheiding, tweede huwelijk, geboorte…). Ook een overlijdensdekking behoort tot de mogelijkheden. En in de meeste gevallen hoeft u geen roerende voorheffing op de meerwaarde te betalen.

Welke KITE is geschikt voor u?

 
104064914

KITE BOLD (tak 23-beleggingsverzekering)1


Combineer de voordelen van een levensverzekering en een belegging in fondsen om een potentieel hoger rendement te behalen! Profiteer van de diversiteit en flexibiliteit die KITE Bold biedt: kies een beleggingsthema, een beheerstijl of zelfs een specifieke combinatie van fondsen, afhankelijk van uw voorkeuren en uw risicoappetijt. U kan de samenstelling van uw KITE op elk moment wijzigen. Uw kapitaal en rendement zijn niet gegarandeerd.

104064914

KITE MIX (tak 44-beleggingsverzekering)1


KITE Mix koppelt KITE Bold aan KITE Safe (een tak 21-beleggingsverzekering met vast rendement) of anders gezegd aan iets meer zekerheid. U geniet de mogelijkheden die KITE Bold u biedt, terwijl u tegelijkertijd een bepaald % van uw toekomstige stortingen in KITE SAFE laat beschermen (5, 10, 20 of 30%). Na 8 jaar hebt u dat % van uw kapitaal met zekerheid terug in de hand, terwijl u via het KITE Bold-deel profiteert van een hoger potentieel rendement, maar met dat deel ook meer risico loopt.

Puzzel uw KITE samen:

kies uit de beleggingsmogelijkheden en opties wat het best bij u past

Meer info?

Ontdek hoe KITE werkt aan de hand van verschillende voorbeelden in onze brochure
onze KITE-brochure


Alle details over de betrokken fondsen en typeportefeuilles vindt u hier:
Flash KITE


Vooraleer in KITE te beleggen, doet u er goed aan om eerst na te gaan of u de kenmerken ervan en de eraan verbonden risico’s goed begrijpt. U wordt dan ook, als potentiële belegger, verzocht om kennis te nemen van de volledige inhoud van het Essentiële Informatiedocument (‘KID’) van KITE Bold en/of KITE Mix.

Overtuigd?

Uw financieel adviseur legt u graag KITE gedetailleerd uit, zodat u samen kan bepalen welke samenstelling geschikt voor u is.


Maak een afspraak

Interessant om te weten

 • De KITE-beleggingsverzekering

  De KITE-beleggingsverzekering bestaat uit twee producten: KITE Bold (levensverzekering Tak 23) en KITE Mix (bestaande uit een levensverzekering Tak 21 (KITE Safe) en een levensverzekering Tak 23 (KITE Bold)).. Vooraleer in KITE te beleggen, wordt u verzocht om kennis te nemen van de volledige inhoud van het Essentiële Informatiedocument (‘KID’). U kan deze informatie, alsook de productfiche, de bijkomende precontractuele informatie, de waarde van de fondsen en het beheersreglement hier of in uw kantoor gratis inkijken. KITE Bold en KITE Mix zijn verzekeringsproducten die verkocht worden door Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037.

  • Minimumbedrag: 1.000 euro
  • Onbepaalde duur
  • Bijkomende stortingen: minimum 25 euro
  • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie
  • Instapkosten: maximum 2,5%
  • Uitstapkosten: maximum 5%
   • geen uitstapkosten op de periodieke afkopen
   • gratis 1 keer per 12 maanden met een maximum van 10% van de verworven reserve, beperkt tot 25.000 euro (niet cumuleerbaar met periodieke afkopen)
  • Beheerskosten:
   • KITE Safe: maandelijks 0,01% van de verworven reserve
   • KITE Bold: maximum 0,75% op jaarbasis, automatisch aangerekend op de netto-inventariswaarde van intern fonds
   • KITE Safe: gegarandeerde rentevoet en rendement geldig gedurende minimum 8 jaar en maximum 9 jaar, hier gepubliceerd
   • KITE Bold: de netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en hier gepubliceerd
 • Risico's

  Beleggen via KITE Mix of KITE Bold kan de volgende risico’s inhouden:

  • KAPITAALRISICO: In het geval van de fondsen van KITE Bold (tak 23) bestaat het gevaar dat de waarde van het geïnvesteerde kapitaal gedaald is bij opvraging als gevolg van de financiële en economische situatie op de markten. De omvang van het kapitaalrisico hangt af van de door het fonds gevolgde strategie. Bij een contract van KITE Safe (tak 21 gedeelte van KITE Mix) is het mogelijk dat uw belegd kapitaal en uw rente niet worden terugbetaald of niet volledig worden terugbetaald in geval van faling van de verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance NV. De bedragen die door particulieren en bepaalde rechtspersonen in KITE Safe worden gestort, vallen onder de Belgische wettelijke beschermingsregeling voor een bedrag van 100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming.
  • RENTERISICO: Dit risico heeft betrekking op KITE Safe of op de fondsen van KITE Bold, die (gedeeltelijk) in obligaties beleggen. Bij een afkoop kan u waardeverlies lijden in geval van hausse van de marktrente. In geval van daling van de marktrente daarentegen, kan een fonds een toegevoegde waarde opleveren. Bij Kite Safe is waardeverlies slechts mogelijk in geval van opvraging op momenten dat de uitstapkosten of de conjuncturele uitstapvergoeding van toepassing zijn.
  • WISSELRISICO: Dit risico betreft vooral de fondsen van KITE Bold. Indien een fonds ook in een vreemde munt (niet gedekt ten opzichte van de euro) belegt en die munt niet gunstig evolueert, vermindert uw rendement bij de omzetting in euro. Evolueert de munt wel gunstig, dan levert dit een toegevoegde waarde op door de gunstige wisselkoers.
 • Een klacht?

  Onze klachtenbeheerservice, de bemiddelaar en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Documenten en juridische informatie

1KITE Bold en KITE Mix zijn verzekeringsproducten die verkocht worden door Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037. 


KITE Bold

KITE Mix