Belfius Invest Target Return

Tak 23 beleggingsverzekering

Belfius Invest Target Return belegt in 11 fondsen die in alle marktomstandigheden een vooropgesteld doelrendement nastreven.

Via deze beleggingsverzekering belegt u indirect in één of meerdere fondsen, elk met een eigen beleggingsstrategie.

Belegt u in meerdere fondsen, dan bepaalt u aan de hand van een verdeelsleutel hoe u uw kapitaal wilt spreiden.

Bovendien kunt u periodiek (maandelijks, driemaandelijks…) een bepaald percentage van uw belegging laten uitbetalen.

Lees de productfiche, de financiële informatiefiche, het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen en de algemene voorwaarden voor u beslist om in te tekenen. U vindt de linken naar deze documenten hieronder, of vraag ernaar in uw kantoor.

Kenmerken

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement

Potentieel hoger rendement

Streeft een positief rendement na, zowel bij stijgende als dalende marktomstandigheden.

Fondsen van internationale fondsenbeheerders

Ieder fonds heeft een specifieke beleggingsstrategie. Door de combinatie van deze fondsen krijgt u een betere risicospreiding.

Comfort-formule

Mogelijkheid om periodiek een bepaald percentage (max. 20% per jaar) van uw belegging te laten uitbetalen.

Langetermijnbelegging

Deze beleggingsverzekering is bedoeld om op lange termijn te beleggen en uw geld te laten groeien.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde.

In detail

Klachten?

Dienst Klachtenbeheer Belfius: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.

Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel of per e-mail: info@ombudsman.as.

Meer info

Tactic Dynamic