Belfius Invest Target Return

Tak 23 beleggingsverzekering

Kenmerken

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement

Potentieel hoger rendement

Streeft een positief rendement na, zowel bij stijgende als dalende marktomstandigheden.

Fondsen van internationale fondsenbeheerders

Ieder fonds heeft een specifieke beleggingsstrategie. Door de combinatie van deze fondsen krijgt u een betere risicospreiding.

Comfort-formule

Mogelijkheid om periodiek een bepaald percentage (max. 20% per jaar) van uw belegging te laten uitbetalen.

Langetermijnbelegging

Deze beleggingsverzekering is bedoeld om op lange termijn te beleggen en uw geld te laten groeien.

Bescherming van uw erfgenamen

U kunt één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde.

In detail

 • Een tak 23 van onbepaalde duur

  Belfius Invest Target Return is een beleggingsverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen, een Belgische verzekeraar.

 • Fondsen van internationale fondsenbeheerders

  De onderliggende fondsen streven een vooraf bepaald rendementsdoel na, zowel bij stijgende als dalende marktomstandigheden.

  Dankzij actief beheer trachten de beheerders koersschommelingen onder controle te houden.

  Ze beleggen in een brede waaier van activaklassen (bv. aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, deviezen, afgeleide producten, cash), wereldwijd gespreid voor een ruime diversificatie.

  Ze bieden geen kapitaalbescherming en hun rendementen zijn niet gewaarborgd.

  U kunt kiezen uit:

 • Risico's

  Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Invest Target Return kan de volgende risico’s inhouden:

  • Renterisico: Dit risico heeft betrekking op de fondsen die (gedeeltelijk) beleggen in obligaties. Bij een afkoop in geval van een gestegen marktrente kan er mogelijk een waardeverlies optreden. Een gedaalde marktrente daarentegen kan bij een fonds een meerwaarde opleveren.
  • Wisselrisico: Dit risico heeft betrekking op de fondsen. die ook beleggen in een vreemde munt (niet ingedekt t.o.v. de euro) indien de vreemde munt ongunstig evolueert. Dit heeft dan een negatieve impact op de waarde van het fonds bij omzetting in euro. Bij een gunstige muntevolutie daarentegen zal de gunstige wisselkoers een meerwaarde opleveren.
  • Kapitaalrisico: Er is een risico dat de waarde van het belegd kapitaal bij geldopneming (in EURO / in andere valuta) gedaald is door de financiële en economische situatie op de markten. De grootte van het kapitaalrisico is afhankelijk van de gevolgde strategie van het onderliggend fonds.
  • Marktrisico: De onderliggende fondsen beleggen in financiële effecten (zoals aandelen en obligaties) die in waarde kunnen fluctueren. De waarde wordt onder andere beïnvloed door de financiële gezondheid van de emittent van de obligaties, de ontwikkeling van de rentevoet en de evolutie van de financiële markten.
 • Minimumbedrag en kosten

  • Minimumbedrag: een eerste storting vanaf €1.000 en bijstortingen vanaf €25
  • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie
  • Instapkosten: maximum 2,5%
  • Uitstapkosten: maximum 5% (in sommige gevallen geen uitstapkosten)
  • Arbitrage- of conversiekosten: 1%
  • Beheerskosten: 0,55%, automatisch aangerekend op de netto-inventariswaarde.
Tactic Dynamic