U kunt maximum 4 producten vergelijken.

Privélening

Budgetline

Kooplening

Budgetkrediet Comfort

Studentenkrediet: Lening op afbetaling

Studentenkrediet: Kredietopening

Brugkrediet

Comfortline

Simuleren Simuleren Afspraak maken Vraag aan online Aanvragen Afspraak maken Afspraak maken Afspraak maken Afspraak maken
Definitie

Lening op afbetaling waarbij een bepaalde som geld ter beschikking wordt gesteld op uw betaalrekening en waarbij u er zich toe verbindt deze lening terug te betalen door periodieke stortingen

Kredietopening van onbepaalde duur van een bepaald bedrag, ter beschikking gesteld op een specifieke rekening en te gebruiken aan de hand van een bankkaart (Budgetcard)

Lening op afbetaling waarbij een bepaalde som geld ter beschikking wordt gesteld op uw betaalrekening en waarbij u er zich toe verbindt deze lening terug te betalen door periodieke stortingen

Geoorloofde debetstand op rekening (kredietopening voor onbepaalde duur) terugbetaalbaar binnen de maand, die toelaat om over middelen te beschikken die het beschikbare saldo van uw betaalrekening overstijgen.

Lening op afbetaling waarbij een bepaalde som geld ter beschikking wordt gesteld op uw betaalrekening en waarbij u er zich toe verbindt deze lening terug te betalen door periodieke stortingen

Kredietopening van onbepaalde duur van een bepaald bedrag, ter beschikking gesteld op een specifieke rekening

Geldbedrag ter beschikking in afwachting van een tegoed (ten hoogste 3 jaar)

Kredietopening waarbij beleggingen in pand worden gegeven

Bedragen

Minimum: 1.250 EUR
Maximum: onbeperkt

Minimum: 1.250 EUR
Maximum: 12.500 EUR

Minimum 1.250 EUR
Maximum: onbeperkt

250 EUR, 500 EUR, 750 EUR, 1000 EUR, 1250 EUR

Minimum: 1.250 EUR
Maximum: onbeperkt

Minimum: 1.250 EUR
Maximum: onbeperkt

Volgens het bedrag van het voorziene tegoed

Minimum: 2.500 EUR
Maximum: onbeperkt

Terugbetalingswijze

Vaste maandelijkse aflossingen gedurende een contractueel bepaalde termijn

Minimale maandelijkse terugbetaling van een deel van het gebruikt bedrag en flexibiliteit voor het overige deel.

Vaste maandelijkse aflossingen gedurende een contractueel bepaalde termijn

Het opgenomen bedrag moet om de maand terugbetaald worden

Vaste maandelijkse aflossingen gedurende een contractueel bepaalde termijn

Interesten maandelijks te betalen, flexibiliteit voor de terugbetaling van het gebruikte kapitaal (aanzuivering kredietlijn minimaal eens om de 5 jaar)

Maandelijkse interesten; terugbetaling van het krediet ten laatste op de vervaldag

Interesten maandelijks te betalen, flexibiliteit voor de terugbetaling van het gebruikte kapitaal

Rentevoet Zie tarievenfiche Zie tarievenfiche Zie tarievenfiche Zie tarievenfiche Zie tarievenfiche Zie tarievenfiche Zie tarievenfiche Zie tarievenfiche
Doel

Aankoop zonder bewijsstuk

Geldreserve ter beschikking op elk moment

Aankoop met bewijsstuk

Het hoofd kunnen bieden aan onvoorziene omstandigheden

Betaling van uw studies of die van uw kind

Betaling van uw studies of die van uw kind

Behoefte aan liquide middelen, enkel voor roerende bestemming

Behoefte aan liquide middelen

Mogelijkheid van verzekering
Factuur/BewijsstukLet op, geld lenen kost ook geld.