Studentenkrediet: Lening op afbetaling

In deze vorm richt het Studentenkrediet zich tot +18-jarigen of hun ouders die hoog inschrijvingsgeld, buitenlandse studies, duur studiemateriaal enz. willen financieren. (*)

Deze vorm is ideaal voor u

  • Als u een krediet van bepaalde duur met vaste maandelijkse afbetalingen wenst

U maakt beter een andere keuze

  • Als u soepele terugbetalingen verkiest
  • Als u een bankkaart wenst die gekoppeld is aan uw krediet
Minimum Maximum
Bedrag van de lening 1.250 EUR 25.000 EUR

Voor informatie over de maximale terugbetalingstermijnen kunt u contact opnemen met uw Belfius kantoor

Goed om weten

Ouders en studenten kunnen samen lenen

Een +18-jarige student kan deze lening afsluiten indien hij of zij voldoende terugbetalingscapaciteit heeft. Het alternatief is dat de ouders de lening aangaan, en dat de student als medekredietnemer tekent.

Waarborgen noodzakelijk

Aan de kredietnemers vragen we een document te ondertekenen dat de bank recht geeft op een overdracht van (een deel van) hun loon en schuldvorderingen als ze niet meer kunnen afbetalen. Daarnaast dienen ze eventueel nog andere waarborgen te leveren, door bijvoorbeeld effecten in pand te geven.

Maatwerk in uw kantoor

Voor een voorstel op uw maat kunt u steeds in uw Belfius kantoor terecht.

Meer info?

Stel uw nabestaanden vrij van terugbetaling via de verzekering Belfius Credit Protect

3 female students borrow

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Uw krediet verzekerd?

Belfius Credit Protect stelt uw nabestaanden vrij van terugbetaling wanneer u vroegtijdig zou overlijden of invalide zou worden.

Alternatief

Studentenkrediet: kredietopening

  • Soepele terugbetalingen
Onze gelijkaardige producten vergelijkenLet op, geld lenen kost ook geld.(*) Lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 1) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.