Comfortline

Comfortline (*) is een kredietopening waarover u kunt beschikken en waarbij beleggingen in pand gegeven worden. U kiest wat u in pand geeft, afhankelijk van de liquide middelen die u nodig hebt. Het krediet wordt voor onbepaalde duur toegekend (**) .

Comfortline is ideaal voor u

 • Als u fondsen wilt zonder uw beleggingen te verkopen (***)
 • Als u een kredietopening van 2.500 EUR of meer wenst
 • Als u de krediet wilt gebruiken volgens uw eigen behoeften

U maakt beter een andere keuze

 • Als de beleggingen op naam van een minderjarige staan
Minimum Maximum
Bedrag kredietopening 2.500 EUR Volgens uw beleggingen

Goed om weten

Soepele opname en terugbetaling

 • U gebruikt uw kredietopening wanneer u dat wilt, zonder enige verplichting
 • Er is geen vast terugbetalingsschema. Enkel de maandelijkse intrest die verschuldigd is op de opgenomen bedragen, wordt elke maand terugbetaald
 • Het enige wat u bij wet verplicht bent te doen, is uw kredietopening elke 5 jaar (indien het ontleende bedrag groter is dan 3 000 EUR) of elk jaar (indien het ontleende bedrag kleiner is dan 3 000 EUR) volledig aanzuiveren.

Waarborgen

Dankzij Comfortline kunt u uw beleggingsportefeuille ongemoeid laten als u behoefte hebt aan liquide middelen. Uw portefeuille wordt in pand gegeven voor uw Comfortline-kredietopening. De waarborgen die worden gebruikt voor een Comfortline kunnen uiteenlopende vormen aannemen: kasbons, obligaties, aandelen, beveks, verzekeringsbons, beleggingsrekeningen, levensverzekeringspolissen enz. De mogelijkheid om geld op te nemen van deze kredietopening, hangt af van de inventariswaarde van de waarborgen die eraan gekoppeld zijn. Deze waarde wordt elke maand herzien.

Continu beheer portefeuille

U verliest geen rendement, want u hoeft uw beleggingen niet te verkopen. Al kunt u wel uw portefeuille blijven beheren.

Kosten

 • De intresten worden dagelijks berekend en op elke eerste dag van de maand afgehouden van het saldo van de Comfortline
 • U betaalt enkel de intresten op het effectief opgenomen bedrag
 • U betaalt geen beheerskosten, reserveringscommissie of wederbeleggingsvergoeding

Meer info?

U kunt met vragen of voor een voorstel terecht bij de kredietspecialist in uw Belfius kantoor

euro money borrow

 • Contacteer ons via

  Vragen & Contact

Veelzijdig gebruik

Met Comfortline zijn diverse verrichtingen mogelijk: geldopnemingen (in EURO / in andere valuta) en stortingen aan het loket, transfers tussen rekeningen, overschrijvingen, doorlopende betalingsopdrachten en domiciliëringen van facturen.

Alternatief

Budgetline

 • Kredietopening voor onbepaalde duur met soepele terugbetalingen
 • Min. 1.250 EUR
Onze gelijkaardige producten vergelijkenLet op, geld lenen kost ook geld.(*) Kredietopening van onbepaalde duur, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 1) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
(**) Lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 1) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
(***)

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier