Brugkrediet

Het brugkrediet is een kredietopening voor een bepaalde duur (max. 5 jaar) (*) met een roerende bestemming, in afwachting van de zekere inning van een som geld (uitkering van een erfenis, de opbrengst van de verkoop van een woning, verzekering, dividend ...).

Het brugkrediet is ideaal voor u

 • Als u het ontleende bedrag op korte termijn wilt terugbetalen
 • Als u geen vooropgesteld afbetalingsschema wenst

U maakt beter een andere keuze

 • Als u uw toekomstige inkomsten niet kunt bewijzen
 • Als u vastgoed verkoopt om ander te kopen en u een hypothecaire waarborg kunt voorleggen
Minimum Maximum
Bedrag kredietopening 7.500 EUR Afhankelijk van waarborg
Looptijd Geen looptijd 5 jaar

Goed om weten

Geen kosten behalve de intresten

 • U betaalt alleen maandelijkse intresten.
 • De intresten worden dagelijks berekend op het saldo van het brugkrediet.
 • De intresten worden op elke eerste dag van de maand van het brugkrediet afgehouden.

Geen wederbeleggingsvergoeding

U moet geen wederbeleggingsvergoeding betalen wanneer u uw kredietbedrag gedeeltelijk of volledig aanzuivert vóór de vervaldag.

Soepele terugbetaling

 • U bepaalt zelf hoe u terugbetaalt: in verschillende fases wanneer het u uitkomt, of in één keer.
 • Het saldo moet u volledig aangezuiverd hebben op de vervaldag. Alleen de intresten moet u maandelijks betalen.

Waarborgen noodzakelijk

U moet de garantie van uw toekomstige inkomsten aantonen met documenten en attesten, zoals een voorlopige koop- of verkoopakte, een onherroepelijke verbintenis van een notaris of elk ander bewijs van toekomstige en zekere inkomsten.

Meer info?

U kunt met al uw vragen terecht bij de kredietspecialist van uw Belfius kantoor

white house and church borrow

 • Contacteer ons via

  Vragen & Contact

Tip!

Als u over een aankoop- en een verkoopcompromis beschikt waardoor de termijn beperkt is tot maximaal 6 maanden, kunt u een lagere rente genieten.

Alternatieven

Overbruggingskrediet

 • Overbrugging onroerende bestemming

Budgetline

 • Kredietopening voor onbepaalde duur met flexibele terugbetalingen
Onze gelijkaardige producten vergelijkenLet op, geld lenen kost ook geld.(*) Lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 1) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.