STAP 4 – OMBUDSMAN

Gaat u niet akkoord met de finale oplossing van Belfius of de Negotiator? Dan kan u schriftelijk een beroep doen op:

  • Ombudsfin: de federale ombudsdienst voor geschillen in de financiële sector
  • Ombudsdienst der Verzekeringen: de federale ombudsdienst voor verzekeringsgeschillen

Beide onafhankelijke diensten zoeken samen met u en de bank of de verzekeringsmaatschappij een oplossing die voor alle partijen past.


Tip: u richt zich best eerst tot de dienst Klachtenbeheer, want Ombudsfin en Ombudsdienst der Verzekeringen raadplegen hen altijd vooraleer ze uw dossier behandelen.

Hoe de ombudsdiensten contacteren?

Ombudsfin, voor bancaire producten
North Gate II,Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
Ombudsdienst der Verzekeringen, voor verzekeringen
de Meeûssquare 35,1000 Brussel
Website www.ombudsman.be www.ombudsman-insurance.be
Brief

Ombudsman
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35  
1000 Brussel

E-mail ombudsman@ombudsfin.be info@ombudsman-insurance.be
Telefoon +32 2 545 77 70 +32 2 547 58 71