Bescherm uzelf, uw gezin en uw werknemers

Een must voor elke ondernemer!


Bescherm uzelf, uw gezin en uw werknemers

Een must voor elke ondernemer!

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen en uw toekomst. En ook voor die van uw eventuele werknemers. U geeft zich dus helemaal om dat in goede banen te leiden. Maar sommige tegenslagen kan u niet voorzien of hebt u niet in de hand. En ze kunnen iedereen overkomen. Wil u ook in moeilijke tijden financiële gemoedsrust, dan kiest u best voor degelijke verzekeringen. Een must voor uzelf, uw gezin en uw werknemers!

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen en uw toekomst. En ook voor die van uw eventuele werknemers. U geeft zich dus helemaal om dat in goede banen te leiden. Maar sommige tegenslagen kan u niet voorzien of hebt u niet in de hand. En ze kunnen iedereen overkomen. Wil u ook in moeilijke tijden financiële gemoedsrust, dan kiest u best voor degelijke verzekeringen. Een must voor uzelf, uw gezin en uw werknemers!

Een fysieke tegenslag, een ongeval of een overlijden…


Kan u uw activiteit tijdelijk of langere tijd niet meer uitoefenen, dan gaat u financieel moeilijke tijden tegemoet. Bescherm daarom uw inkomen, uw aanvullend pensioen en uw nabestaanden met aangepaste verzekeringen.


Beschermingsverzekeringen

Een fysieke tegenslag, een ongeval of een overlijden…


Kan u uw activiteit tijdelijk of langere tijd niet meer uitoefenen, dan gaat u financieel moeilijke tijden tegemoet. Bescherm daarom uw inkomen, uw aanvullend pensioen en uw nabestaanden met aangepaste verzekeringen.


Beschermingsverzekeringen

Uw aansprakelijkheid als bedrijfsleider


Als bestuurder van een onderneming kan u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen of gebeurtenissen in uw onderneming. U kan zich hiervoor beschermen zodat uw privévermogen buiten schot blijft.


Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bestuurder

Uw aansprakelijkheid als bedrijfsleider


Als bestuurder van een onderneming kan u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen of gebeurtenissen in uw onderneming. U kan zich hiervoor beschermen zodat uw privévermogen buiten schot blijft.


Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bestuurder

Verzeker uw personeel


Wie werknemers in dienst heeft, dient voor hen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. U kan daarin extra waarborgen voorzien die verder gaan dan de wettelijk verplichte basisverzekering.


Verzekering Arbeidsongevallen


U wil uw werknemers een extralegaal voordeel bieden? Denk dan zeker aan onze groepsverzekering, die hun wettelijk pensioen en hun uitkeringen bij overlijden en invaliditeit aanvult.


Employees Pension & Care

Verzeker uw personeel


Wie werknemers in dienst heeft, dient voor hen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. U kan daarin extra waarborgen voorzien die verder gaan dan de wettelijk verplichte basisverzekering.


Verzekering Arbeidsongevallen


U wil uw werknemers een extralegaal voordeel bieden? Denk dan zeker aan onze groepsverzekering, die hun wettelijk pensioen en hun uitkeringen bij overlijden en invaliditeit aanvult.


Employees Pension & Care