Bescherm uzelf, uw gezin en uw werknemers

Een must voor elke ondernemer!


Bescherm uzelf, uw gezin en uw werknemers

Een must voor elke ondernemer!

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen en uw toekomst. En ook voor die van uw eventuele werknemers. U geeft zich dus helemaal om dat in goede banen te leiden. Maar sommige tegenslagen kan u niet voorzien of hebt u niet in de hand. En ze kunnen iedereen overkomen. Wil u ook in moeilijke tijden financiële gemoedsrust, dan kiest u best voor degelijke verzekeringen. Een must voor uzelf, uw gezin en uw werknemers!

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen en uw toekomst. En ook voor die van uw eventuele werknemers. U geeft zich dus helemaal om dat in goede banen te leiden. Maar sommige tegenslagen kan u niet voorzien of hebt u niet in de hand. En ze kunnen iedereen overkomen. Wil u ook in moeilijke tijden financiële gemoedsrust, dan kiest u best voor degelijke verzekeringen. Een must voor uzelf, uw gezin en uw werknemers!

Een fysieke tegenslag, een ongeval of een overlijden…


Kan u uw activiteit tijdelijk of langere tijd niet meer uitoefenen, dan gaat u financieel moeilijke tijden tegemoet. Bescherm daarom uw inkomen, uw aanvullend pensioen en uw nabestaanden met aangepaste verzekeringen.


Beschermingsverzekeringen

Een fysieke tegenslag, een ongeval of een overlijden…


Kan u uw activiteit tijdelijk of langere tijd niet meer uitoefenen, dan gaat u financieel moeilijke tijden tegemoet. Bescherm daarom uw inkomen, uw aanvullend pensioen en uw nabestaanden met aangepaste verzekeringen.


Beschermingsverzekeringen

Uw aansprakelijkheid als bedrijfsleider


Als bestuurder van een onderneming kan u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen of gebeurtenissen in uw onderneming. U kan zich hiervoor beschermen zodat uw privévermogen buiten schot blijft.


Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bestuurder

Uw aansprakelijkheid als bedrijfsleider


Als bestuurder van een onderneming kan u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen of gebeurtenissen in uw onderneming. U kan zich hiervoor beschermen zodat uw privévermogen buiten schot blijft.


Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bestuurder

Verzeker uw personeel


Wie werknemers in dienst heeft, dient voor hen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. U kan daarin extra waarborgen voorzien die verder gaan dan de wettelijk verplichte basisverzekering. Ook sportclubs en socioculturele verenigingen zijn verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de verenigingswerkers die in hun vrije tijd en voor een vergoeding voor hen werken.


Verzekering Arbeidsongevallen

De verplichte arbeidsongevallenverzekering voor verenigingswerkers: bent u in orde?


U wil uw werknemers een extralegaal voordeel bieden? Denk dan zeker aan onze groepsverzekering, die hun wettelijk pensioen en hun uitkeringen bij overlijden en invaliditeit aanvult.


Employees Pension & Care

Verzeker uw personeel


Wie werknemers in dienst heeft, dient voor hen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. U kan daarin extra waarborgen voorzien die verder gaan dan de wettelijk verplichte basisverzekering. Ook sportclubs en socioculturele verenigingen zijn verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de verenigingswerkers die in hun vrije tijd en voor een vergoeding voor hen werken.


Verzekering Arbeidsongevallen

De verplichte arbeidsongevallenverzekering voor verenigingswerkers: bent u in orde?


U wil uw werknemers een extralegaal voordeel bieden? Denk dan zeker aan onze groepsverzekering, die hun wettelijk pensioen en hun uitkeringen bij overlijden en invaliditeit aanvult.


Employees Pension & Care