De verplichte arbeidsongevallen-
verzekering voor verenigingswerkers.


Bent u in orde?

 

De verplichte arbeidsongevallen-
verzekering voor verenigingswerkers.

Bent u in orde?Sinds 1 januari 2022 is het voor socioculturele organisaties of sportclubs verplicht om voor hun ‘verenigingswerkers’ een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Via dit wettelijke kader beoogt men een betere bescherming voor personen die een deel van hun vrije tijd besteden aan de ondersteuning of uitbouw van het maatschappelijke weefsel. Een andere dekking, zoals bijvoorbeeld voor lichamelijke ongevallen, volstaat dus niet langer voor hen.


Wie is een ‘verenigingswerker’?


Een persoon die buiten zijn of haar normale werk- of schooluren of tijdens schoolvakanties actief is in een vzw of openbare instelling binnen de sport- of socioculturele sector en daarvoor een vergoeding ontvangt. Denk aan specifieke functies als animator, monitor, trainer, jeugdsportcoördinator, terreinverzorger-materiaalmeester, lesgever, artistieke of (kunst)technische begeleider, communicatieverantwoordelijke…


Wat met de verloning?


Een verenigingswerker kan bijverdienen onder een gunstig fiscaal stelsel wanneer hij of zij onder een bepaalde inkomensdrempel blijft. Er is ook vrijstelling van RSZ-bijdragen als men niet meer werkt dan 450 uren per jaar voor een sportvereniging en 300 uren per jaar voor een socioculturele vereniging.


De vereniging moet wel een elektronische aangifte van tewerkstelling indienen (de zogenaamde Dimona) want die is verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en private sector.


En wat met vrijwilligerswerk?


Er is een verschil met vrijwilligers die onder de vrijwilligerswetgeving vallen. Voor hen is de verplichte arbeidsongevallenverzekering niet van toepassing. Vrijwilligers zijn onbezoldigde medewerkers en ontvangen geen loon. Zij kunnen enkel aanspraak maken op een onkostenvergoeding.


Welke wettelijke waarborgen biedt de arbeidsongevallenverzekering?

Welke wettelijke waarborgen biedt de arbeidsongevallen-
verzekering?


Een ongeval op weg naar de vereniging of tijdens de activiteit die voor de vereniging wordt uitgevoerd? Belfius vergoedt de medische kosten en keert een vervangingsinkomen uit bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid:

  • de medische en reiskosten op basis van het RIZIV-barema (ziekenwagen, MUG... )
  • een dagvergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • een vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid
  • een vergoeding bij overlijden

Voor een verzekering arbeidsongevallen geldt het principe van ‘eenheid van verzekering’. Dat betekent dat verenigingswerkers in dezelfde polis arbeidsongevallen zullen worden opgenomen als de bezoldigde werknemers (arbeiders of bedienden van de vereniging met het statuut van werknemer).


Wat dekken de wettelijke waarborgen niet?


De voornaamste uitsluitingen en beperkingen zijn:

  • ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval
  • ongevallen opzettelijk veroorzaakt of erger gemaakt door het slachtoffer

Hebt u deze verplichte verzekering nog niet afgesloten?


Dan regelt u dat best zo snel mogelijk, voor uw veiligheid en die van uw medewerker(s). Anders riskeert u bij een ongeval boetes en gerechtelijke stappen.

Wil u deze verzekering voor uw medewerker(s) snel in orde brengen? Uw Business Banking-specialist ontvangt u met alle plezier!


Maak een afspraak


Wil u deze verzekering voor uw medewerker(s) snel in orde brengen? Uw Business Banking-specialist ontvangt u met alle plezier!


Maak een afspraak