Beleggingsfondsen
Beleggingsfondsen

Een fonds wordt ook een gemeenschappelijk beleggingsfonds of bevek genoemd. U kan er volgens een welbepaalde beleggingsstrategie mee beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties... ). Fondsen bieden tal van voordelen:

 • u geniet een brede spreiding (dé gouden regel bij beleggen)
 • u kan al investeren vanaf 25 euro
 • u kan kiezen uit meerdere aankoopmethodes

Door te beleggen in fondsen kan u het deel van uw spaargeld dat u op dit moment niet nodig hebt, activeren om er zoveel mogelijk uit te halen. Hoe hoger het risico, hoe hoger het potentieel rendement.

Dit rendement kan gerealiseerd worden door 2 elementen:

 • De netto inventariswaarde die evolueert met de tijd, of
 • De uitkering van de inkomsten van het fonds die voortkomen uit het potentieel dividend van aandelen en uit interesten van liquide middelen en obligaties

Fondsen houden risico’s en kosten in en het kapitaal en/of rendement is noch gegarandeerd noch beschermd. Meer info omtrent de voornaamste kenmerken.

 


 

Ons fondsenaanbod

 


 

3 aankoopmethodes naar keuze

 • Eenmalige aankoop

  Koop een fonds en profiteer van voordelige voorwaarden voor elke online aankoop via onze apps of Belfius Direct Net.

  Ik koop een fonds

 • Maandelijkse aankoop

  Beleg elke maand automatisch een bedrag dat u bepaalt in het fonds van uw keuze.

  Een fonds zoeken

  Meer info

 • Via advies op maat

  In uw kantoor, adviseren we u een fonds op uw maat met een zo optimaal mogelijke spreiding en dito rendementsvooruitzichten.

3 fondstypes

 • Kapitalisatiefondsen (CAP)

  In geval van kapitalisatie worden de inkomsten (de dividenden van de aandelen en de rente op cash en obligaties) automatisch herbelegd in het fonds, waardoor de portefeuille groeit. De waarde van een kapitalisatiefonds stijgt dus sneller dan die van een uitkeringsfonds. Er is geen jaarlijks dividend. U ontvangt dat aan het dividend gelinkte inkomen op het moment dat het fonds wordt verkocht. Bij de verkoop van een CAP-fonds is een taks op de beursverrichtingen (TOB) verschuldigd aan de Staat.

 • Distributiefondsen (DIS)

  In dit geval worden de inkomsten van het fonds niet herbelegd, maar integraal of gedeeltelijk uitgekeerd in de vorm van een – meestal jaarlijks – dividend. Op dit dividend is roerende voorheffing verschuldigd. Het dividend is niet gewaarborgd: het hangt af van de resultaten van de aandelen/obligaties in het fonds. De waarde van een distributiefonds zal dus kleiner zijn dan die van een kapitalisatiefonds.

 • Lockfondsen: beperk uw risico, niet uw potentieel rendement

  Lockfondsen zijn een exclusiviteit van Belfius Bank. Ze bieden u de mogelijkheid te beleggen in aandelen of obligaties en tegelijk uw eventueel verlies zoveel mogelijk te beperken en uw winst te garanderen. U bepaalt zelf de drempel waaronder uw beleggingen niet mogen dalen.Zo voorkomt u ieder mogelijk verlies. Dankzij het Lockmechanisme of de Lockinstructie kan u een drempel bepalen vanaf dewelke er automatisch een verkooporder wordt gegenereerd. Let op: ieder verkooporder wordt uitgevoerd tegen een ongekende koers. Het mechanisme biedt dus geen enkele garantie voor de netto-inventariswaarde op het moment van uitvoering. Lockfondsen zijn altijd kapitalisatiefondsen.

 


 

Goed om te weten

 • Officiële mededelingen: Vind snel alle officiële communicatie terug: omruilingsmededelingen, publicatie van dividenden …

how

Hoe beleg ik in een fonds?

 • Kies het bedrag dat u wil beleggen, vanaf 25 euro en tot 500.000 euro per order. Beleg online en krijg 10% korting op de instapkosten!
  Fondsen bevatten andere kosten die u in elke productfiche kan raadplegen.
 • Koop waar en wanneer u maar wil, 24/7, via uw Belfius app of Belfius Direct Net.

after

En daarna?

 • Even geduld: uw aankooporder wordt enkele dagen later geboekt.
 • Daarna kan u uw beleggingen opvolgen via uw beleggingsoverzicht in uw Belfius app of Belfius Direct Net.