Visa Business Gold (Prepaid)


Voor een eenvoudig beheer van uw professionele uitgaven

 

Visa Business Gold (Prepaid)

Voor een eenvoudig beheer van uw professionele uitgaven

 

Bent u op zoek naar de beste betaaloplossing voor uw verplaatsingskosten, uw zakenlunches of uw aankopen online? Kies dan voor een Visa Business Gold (Prepaid), de ideale kaart om uw professionele uitgaven snel en vlot te beheren!

Uw voordelen

2 verzekeringen inbegrepen: Business Continuity en Personenbijstand (Comfort Assistance)

Overzicht van uw uitgaven via uw Belfius Mobile app

 • Kredietkaart: beheer van uw limieten in realtime
 • Prepaid kaart: opladen en leegmaken van uw kaart

Export van uitgavenstaten voor uw boekhoudsoftware

Contactloos betalen, snel gemakkelijk en 100% veilig

Toegang tot het programma Smart Delay

2e Visa Business Gold (of Prepaid) gratis op uw professionele rekening

Extra verzekeringen als u ook een privé Mastercard Star® hebt

Hebt u een Mastercard Star, Private, Platinum of World Elite bij uw privérekening? Dan zijn de daaraan verbonden verzekeringen ook geldig voor uw professionele aankopen met uw Visa Business Gold (Prepaid). Meer info.

Visa Business Gold • Aanpasbare uitgavenlimiet van standaard 2.500 euro
 • Beheer: 100% online

Visa Business Gold • Aanpasbare uitgavenlimiet van 2.500 euro
 • Beheer: 100% online

Visa Business Gold Prepaid • Vrij te bepalen gebruikslimiet, uitgaven beperkt tot het geladen bedrag. Opvragingen aan geldautomaten in België en in het buitenland: maximaal 620 euro/4 dagen
 • Beheer: 100% online

Visa Business Gold Prepaid • Vrij te bepalen gebruikslimiet, uitgaven beperkt tot het geladen bedrag. Opvragingen aan geldautomaten in België en in het buitenland: maximaal 620 euro/4 dagen
 • Beheer: 100% online

Details


 • Geniet van de exclusieve ‘Business Continuity’ verzekering


  Deze verzekering dekt het materiaal bestemd voor professioneel gebruik, dat u aankoopt en volledig of gedeeltelijk betaalt met de kaart en dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw beroepsactiviteit, zoals gereedschap, machines, instrumenten, computerbenodigdheden en elektronische apparaten.

  De dekking geldt voor zover de onvrijwillige schade, panne of diefstal na inbraak of geweld plaatsvind binnen 2 jaar na aankoop of levering van het verzekerde goed en dat werd gekocht of geleverd ten vroegste op 1 mei 2023. Dankzij de ‘Business Continuity’ verzekering vergoedt de verzekeraar de huurkosten van professioneel vervangmateriaal dat identiek is aan het verzekerde goed of hetzelfde gebruik heeft en dat voor een duur van maximaal 7 dagen. De schadeloosstelling bedraagt maximaal 150 euro per dag en 750 euro per kaart, per periode van 12 opeenvolgende maanden na het eerste schadegeval. Er geldt geen enkel eigen risico.

  De dekking is geldig wanneer de gekwalificeerde diefstal, de onvrijwillige schade of de panne zich voordoet op of na 1 mei 2024.

  De dekking geldt in België.

  De dekking geldt onder andere niet voor:

  • boten, vliegtuigen,alle gemotoriseerde of niet-gemotoriseerde voertuigen en 1, 2 of 3-wielige voertuigen al dan niet gemotoriseerd en wapens;
  • goederen die met het oog op verhuur en/of wederverkoop zijn aangekocht;
  • schade die opzettelijk is veroorzaakt door de verzekerde, zijn (haar) partner, zijn aanverwanten in neergaande en opgaande lijn of zijn aangestelden;
  • oppervlakkige schade of verslechtering;
  • verborgen gebreken of fabricagefouten die niet gedekt worden door de fabrikant;
  • schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies of -aanbevelingen van de fabrikant of de verdeler;
  • schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen tijdens hun vervoer;
  • de verdwijning of het gewone verlies van het verzekerde goed;
  • schade die de goede werking van het verzekerde goed niet verhindert.

  Bij diefstal na inbraak of met geweld moet er aangifte worden gedaan bij de lokale politie binnen 48 uur na de diefstal. De verzekerde moet een politieverslag verkrijgen.

  Meer info over de voorwaarden en uitsluitingen vindt u in Algemene voorwaarden en het Informatiedocument.

  Schade?
  Het ingevulde schadeaangifteformulier stuurt u

  • via de post naar AIG Europe NV, Belgisch Bijkantoor, Afdeling Schade, Pleinlaan 11, 1050 Brussel; of
  • via e-mail naar claims.be@aig.com.


  De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de informatie in hier vermeld.


  Belfius Bank NV heeft die collectieve verzekeringen afgesloten bij AIG EUROPE NV, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, BTW BE 0692.816.659 – NBB nr. 3084. Hebt u een klacht? Dan kan u zich richten tot AIG EUROPE NV, Klachten, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, bellen naar 02 739 9690, via e-mail: belgium.complaints@aig.com. Bent u niet tevreden met het antwoord van AIG, dan kan u een beroep doen op de Ombudsdienst voor verzekeringsgeschillen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, 02 547 5871, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

 • Personenbijstandsverzekering: bescherming op reis


  De Visa Business Gold (Prepaid) biedt u een verzekering die u beschermt op reis: de Personenbijstand Comfort Assistance.

  De dekking is geldig als de kaarthouder gedomicilieerd is in België, er gewoonlijk verblijft en de reis niet langer dan 90 dagen duurt.

  De personenbijstand geldt voor:

  • de kaarthouder
  • zijn wettelijk of feitelijk samenwonende partner
  • zijn ongehuwde voorouders of afstammelingen tot de 1e graad die met hem onder hetzelfde dak wonen
  • zijn ongehuwde kinderen die op een ander adres in België wonen, maar gedomicilieerd zijn op zijn adres

  Gedekte risico's:

  • bij ziekte of blessure:
   • de repatriëring van de zieke of de gewonde
   • de kosten van de evacuatie per slee na een ongeval op een skipiste
   • het vervoer van een andere verzekerde persoon tot op de verblijfplaats in België in geval van repatriëring van de zieke of gekwetste verzekerde
   • het vervoer tot op de bestemming in het buitenland voor een gezinslid in geval van een ziekenhuisopname van meer dan 10 dagen
   • het vervoer van een door de familie aangeduide persoon naar het buitenland als het onmogelijk is te zorgen voor kinderen van minder dan 16 jaar
  • bij overlijden tijdens een buitenlandse reis:
   • ofwel de regeling van de repatriëring en vergoeding van de kosten
   • ofwel de vergoeding van de kosten van de begrafenis ter plaatse
  • bij overlijden of zware ziekte van een familielid in België:
   • de vergoeding van de transportkosten van de verzekerde naar België
  • de belangrijkste andere vergoedingen:
   • de opsporings- en reddingskosten
   • de verzending van noodzakelijke geneesmiddelen naar het buitenland
   • de zware schade aan de woning van de verzekerde
   • meer dan 4 uur vertraging en onverwachte vertraging

  In sommige situaties komt de verzekering niet tussen. De belangrijkste zijn:

  • hulpverlening die niet gevraagd is op het tijdstip van de feiten en niet door, of in overleg met Comfort Assistance georganiseerd werd;
  • op minder dan 10 km van de woonplaats van de verzekerde of van de verblijfplaats van de kinderen;
  • bij zelfmoord, opzettelijke daad of zware fout van de verzekerde;
  • voor goedaardige aandoeningen of letsels die de patiënt niet beletten zijn reis verder te zetten;
  • voor geestesziekten die reeds het voorwerp van een behandeling hebben uitgemaakt;
  • bij zwangerschap na de zesde maand;
  • ter gelegenheid van de beoefening van competitiesporten, van gemotoriseerde sporten of van een sport als beroep;
  • kosten met het oog op geneeskundige en heelkundige behandelingen en geneesmiddelen, in België voorgeschreven en/of gemaakt, zelfs als ze het gevolg zijn van de ziekte of het ongeval dat zich in het buitenland heeft voorgedaan;
  • met betrekking tot de terugbetaling van de annulatiekosten van het verblijf of de gevolgen van stakingen;
  • de waarborg van het contract kan eveneens geweigerd worden naar aanleiding van natuurrampen.

  Wat doen bij een ongeval?

  Contacteer verzekeraar Europ Assistance op +32 2 222 59 00 (24u/24)

  Meer info over de voorwaarden en uitsluitingen vindt u in Algemene voorwaarden en het Informatiedocument.


  De bijstand in het kader van deze verzekering is georganiseerd door onze partner Europ Assistance, Triomflaan 172, 1160 Brussel, Belgisch filiaal van EUROP ASSISTANCE nv - BTW BE 0738.431.009 RPM Brussel. Hebt u een klacht? Dan kan u zich richten tot Europ Assistance, t.a.v. Complaints Officer, Kantersteen 47 1000 Brussel, via e-mail: complaints@europ-assistance.be, of via de site door het invullen van een contactformulier op de contactpagina onder de rubriek ‘Een klacht’. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kan u een beroep doen op de Ombudsdienst voor verzekeringsgeschillen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, 02 547 58 71, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

 • Bijkomende verzekeringen dankzij een Mastercard® Star op uw privérekening


  Hebt u een Mastercard Star, Private, Platinum of World Elite bij uw privérekening? Dan zijn de daaraan verbonden verzekeringen ook geldig voor uw professionele aankopen met uw Visa Business Gold (Prepaid):


  Mastercard® is een geregistreerd handelsmerk en het design van cirkels is een handelsmerk van Mastercard® International Incorporated.


  Belfius Bank NV heeft die collectieve verzekeringen afgesloten bij AIG EUROPE NV, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, BTW BE 0692.816.659 – NBB nr. 3084. Hebt u een klacht? Dan kan u zich richten tot AIG EUROPE NV, Klachten, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, bellen naar 02 739 9690, via e-mail: belgium.complaints@aig.com. Bent u niet tevreden met het antwoord van AIG, dan kan u een beroep doen op de Ombudsdienst voor verzekeringsgeschillen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, 02 547 5871, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

 • Nulfranchisebescherming


  De gebruikelijke franchise van 150 euro voor misbruik bij verlies of diefstal en online valt weg, behalve bij grove nalatigheid en op voorwaarde dat u:

  • onmiddellijk Card Stop contacteert via uw Belfius Mobile app of +32 78 170 170
  • en binnen de 24 uur aangifte doet bij de lokale politie

  Meer info
 • Contactloos betalen


  Dankzij contactloos betalen kan u uw aankopen eenvoudig, snel en veilig regelen. Het volstaat uw Visa Business Gold dicht bij de betaalterminal te houden en uw aankoop is betaald!

  > Een aankoop onder 50 euro? U betaalt zonder uw pincode in te voeren. 

  > Een aankoop boven 50 euro? Uw pincode wordt gevraagd als bijkomende veiligheid.

 • Toegang tot het programma Smart Delay


  Neemt u vaak het vliegtuig? Dankzij het programma Smart Delay wordt u in realtime geïnformeerd van een eventuele vertraging of annulering van uw vlucht en wanneer ze geprogrammeerd is. En heeft uw vlucht meer dan 2 uur vertraging, dan hebt u gratis toegang tot de meer dan 1.000 vliegtuiglounges wereldwijd om rustig te wachten en ondertussen wat te werken of gewoon te relaxen (maximaal 4 meereizende personen).

  De toegankelijke lounges en eventuele aanvullende voorwaarden staan vermeld onder: https://loungefinder.loungekey.com/Pass

  Hoe werkt het?

  • Meteen nadat u uw vlucht hebt gereserveerd, kan u ze registreren via uw Belfius Mobile app (menu-optie ‘Meer > Onze diensten > Mobiliteit > Smart Delay’) of via Belfius Direct Net (menu-optie 'Mijn Diensten - Vlucht geboekt?).
  • Vergeten te registreren? Dat kan ook nog op de luchthaven zelf, bijvoorbeeld als u merkt dat uw vlucht vertraging heeft.
  • Bijkomende en terugvluchten registreert u telkens apart. Na elke registratie ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
  • Zodra uw vlucht meer dan 2 uur vertraging heeft*, sturen we u een sms en een e-mail met uw toegangsvouchers voor de lounge.

  *Met vlucht wordt 1 enkele vlucht bedoeld, met 1 enkel vluchtnummer. De luchtvaartmaatschappij moet de vertraging officieel aangekondigd en aan ons doorgegeven hebben.

 • Ontvang uitgavenstaten voor uw boekhouding


  Al uw verrichtingen met Visa Business Gold worden één keer per maand verrekend en afgesloten op een vaste datum. Om u het leven gemakkelijker te maken, kan u de samenvatting van uw uitgaven verkrijgen in een digitaal formaat CSV of CODA (dit laatste formaat is niet beschikbaar voor de Visa Business Gold Prepaid) om het vervolgens te importeren in uw boekhoudsoftware. Super praktisch!

 • Onlinebeheer via Belfius Mobile of Belfius Direct Net


  Dankzij onze app kan u:

  • uw uitgaven in detail bekijken, de mate waarin u uw limiet hebt gebruikt (voor de kredietkaart) en voor de Prepaid versie de kaart opladen en leegmaken
  • uw uitgavenlimiet (tijdelijk) wijzigen (voor de kredietkaart)
  • het gebruik van uw kredietkaart buiten België en online beperken
  • vragen om uw uitgavenstaten enkel digitaal te ontvangen via Belfius Direct Net

 

Overtuigd?


Vraag een Visa Business Gold aan

Aanvragen

Of vraag de Visa Business Gold Prepaid


U wil uw budget zelf bepalen en uw uitgaven onder controle houden?

Kies dan voor de Visa Business Gold Prepaid, de prepaidkaart voor professionals, met dezelfde voordelen als de kredietkaart.

Vraag een Visa Business Gold Prepaid aan

Aanvragen

Schadegeval aangeven?


     

Visa Business Gold + Mastercard Credit Star

          

Visa Business Gold +  Mastercard Platinum

          

Visa Business Gold +  MC Private/World Elite


          
          

Uw kaart is verloren of gestolen?