Hoe financier ik de groei van mijn onderneming?

Anticiperen op een behoefte aan extra kredieten

Het is niet omdat uw onderneming groeit dat ze ook meteen winst genereert of er onmiddellijk van kan genieten. Daarom is het belangrijk om tijdig in te spelen op toekomstige kredietbehoeften.


Tijdig anticiperen op een toenemende kredietbehoefte

Mijn bedrijfscyclus financieren

Bij groei ontstaat een liquiditeitstekort doordat u uw leveranciers grotere bedragen dan voorheen moet betalen vooraleer u facturen kunt innen. Dat tekort kunt u minimaliseren of compenseren. Voor beide opties bestaan er verschillende mogelijkheden.


Een liquiditeitstekort minimaliseren of compenseren

Ontdek onze dossiers:

  • Liquiditeitsbeheer
  • Fiscaliteit