Financier materieel zonder aan uw gebruikelijke kredietlijnen te raken!

Uw financiële leasing, vanaf 2 500 euro.

Hoe uw krediet kiezen ? Raadpleeg uw Business Banking-specialist

Wilt u materieel financieren zonder aan uw kredietlijnen te raken? Kies dan voor financiële leasing, een contract van huurfinanciering! U kiest het goed volgens uw behoeften, en Belfius Lease koopt het en verhuurt het aan u. En net zoals de vele andere kmo's die klant zijn bij ons, kunt u er dankzij de aankoopoptie op het einde van het contract eigenaar van worden. Probeer het!

Voordelen van leasing ‘on-balance’: aankoopoptie <= 15 % van de investering

Financiering van 100 % van de prijs van het materieel, btw inbegrepen.

Flexibiliteit: er worden minder waarborgen geëist en u bent vrij in uw keuze van het merk, het type van materieel, de leverancier, de looptijd …

Afschrijving van het goed en aftrek van de interest begrepen in de huurprijs.

Voordelen van leasing ‘off-balance’: aankoopoptie > 15 % van de investering

Zelfde voordelen en diensten als leasing ‘on-balance’ behalve:

 • Komt niet op de actiefzijde van de balans: schuldgraad en solvabiliteit gewaarborgd.
 • Verminderde belastinggrondslag: huurgelden worden geboekt als algemene kosten.

Aanwending

Met financiële leasing kunnen roerende en onroerende goederen worden gefinancierd:

 • Voertuigen
 • Machines en industriële uitrusting
 • Kantooruitrusting
 • Medisch materieel
 • Informatica-uitrusting
 • Schepen, vliegtuigen, spoorwegmaterieel
 • Investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling en windmolens
 • Onroerende goederen (aankoop, bouw, verbouwing)

Bedrag

 • Min.: 10 000 euro
 • Max.: 22 500 000 euro

Looptijd

 • Van 24 tot 360 maanden
 • Valt in principe samen met de economische levensduur van het goed.

Interest

 • Berekend tegen de contractuele interestvoeten.
 • Verrekend in de huurprijs.

Kosten

 • Beheerskosten: 35 euro/jaar (10 euro korting voor klanten die het voorbije jaar gebruik maakten van de digitale communicatiekanalen van Belfius Lease.)
 • Dossierkosten bij de toekenning van het krediet (behalve indien complex): 0 euro

Terugbetaling

 • D.m.v. maandelijkse of driemaandelijkse, vooraf betaalde huurbedragent
 • 1e huurbedrag zo hoog mogelijk

Aankoopoptie

 • On-balance : <= 15 %
 • Off-balance : > 15 %

Fiscalieit

 • On-balance :
  • het goed wordt op de actiefzijde van de balans opgenomen en afgeschreven;
  • de interest wordt als financiële kosten op de resultatenrekening geboekt.
 • Off-balance : de huurgelden worden volledig opgenomen in uw exploitatiekosten en worden niet op de actiefzijde geboekt, noch afgeschreven;
 • de btw wordt voorgefinancierd door Belfius Lease. Geleidelijke terugbetaling via de huurgelden.

Wist u dat...

… u voor de leasing van een voertuig ook een volledige autoverzekering tegen voordelige voorwaarden kunt afsluiten via Belfius Lease (BA, Omnium, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering)?

Ontdek de voordelen van de volledige autoverzekering

Onze specifieke formules

 • Overweegt u de aankoop of de bouw van kantoren, een opslagruimte, een gebouw …?

  Kies dan voor onroerende leasing, een langetermijncontract. Op het einde kan de aankoopoptie u een mooie meerwaarde bieden. Profiteer ervan!

  Ontdek de voordelen van onroerende leasing

 • Wilt u fotovoltaïsche zonnepanelen, een centrale voor warmtekrachtkoppeling, windmolens … plaatsen?

  Kies dan voor de leasing ‘hernieuwbare energie’, een zeer voordelig leasingcontract op lange termijn. U kunt de maandelijkse huurgelden deels dekken met overheidssteun. Wacht niet langer!

  Ontdek de voordelen van leasing ‘hernieuwbare energie’

 • Plant u in de tijd gespreide investeringen?

  Kies dan voor een kaderovereenkomst en geniet van een flexibele leasinglijn. Voor elke geplande investering wordt een aparte overeenkomst opgesteld, volgens de vastgelegde voorwaarden. Eenvoudig en praktisch!

  Ontdek de voordelen van de kaderovereenkomst