Anticipeer tijdig op een toenemende kredietbehoefte

Is uw onderneming succesvol door de start- of de herstelfase gekomen? Volgen uw omzet en de winstcijfers? Dan wilt u verdergaan op het ingeslagen groeipad …

Het is van essentieel belang dat de groei van uw onderneming in kaart wordt gebracht. Ga ook na of de structuur van uw onderneming nog aangepast is aan haar nieuwe omvang en of er tijdig werd ingespeeld op toekomstige kredietbehoeften.

Hoe op tijd anticiperen?

Contacteer uw Business Banking-specialist