Anticipeer tijdig op een toenemende kredietbehoefte

Hoe op tijd anticiperen?

 • Hou uw financieel evenwicht in het oog

  De basis van een goed financieel evenwicht is een goede verhouding tussen de investeringskredieten op lange termijn en de financiering van de bedrijfsvoering op korte termijn.

  Het is immers tijdens de groeifase dat uw bedrijfskapitaal onder druk staat, want:

  • u investeert in gebouwen, magazijnen, kantoren …;
  • u investeert in de aanpassing van de commerciële, logistieke en productie-aspecten van de onderneming aan haar nieuwe omvang;
  • u financiert de productiecyclus, want u moet eerst de aankopen betalen vooraleer u liquide middelen uit de verkoop ontvangt (behoefte aan bedrijfskapitaal).

  En dit terwijl de onderneming pas later kan profiteren van de door de groei gegenereerde winst. Vandaar het belang om tijdig de toekomstige kredietbehoefte in te schatten en tijdig een krediet aan te vragen bij de bank.

 • Raadpleeg uw boekhouder/accountant

  Bij uw financieel beleid mag u de specifieke kenmerken van uw onderneming niet uit het oog verliezen. Zo is een productieonderneming erg kapitaalintensief en houdt ze de financiering van haar investeringsprojecten bij. Een dienstenonderneming is dan weer erg arbeidsintensief en wordt gekenmerkt door een kortere voorfinanciering voor de groei van de onderneming.

  Enkele tips:

  • overleg met uw boekhouder/accountant;
  • bepaal tijdig uw kredietbehoefte;
  • zorg dat u een overzicht hebt op uw netto kasmiddelen:
   • exploitatie-uitgaven;
   • investeringsuitgaven;
   • financieringsbronnen.

  Overzicht van de netto kasmiddelen

 • Tips van Belfius: hoe financieren?

  Ondernemingen in volle groei moeten investeren en hebben bedrijfskapitaal nodig. Bespreek uw project daarom met uw Business Banking-specialist. Dit zijn alvast onze 4 belangrijkste aanbevelingen.

  1. Verzorg uw kredietaanvraag:

  • toon met een tabel aan dat u te allen tijde over voldoende middelen beschikt om uw steeds groter wordende verplichtingen na te komen;
  • stem de terugbetalingstermijnen van de kredieten af op de verwachte cashflow en op de levensduur van de gefinancierde investeringen;
  • toon het evenwicht aan tussen het bedrijfskapitaal en de behoefte eraan gedurende 3 jaar.

  2. Financier uw langetermijninvesteringen met langetermijnmiddelen, investeringskredieten, of met eigen inbreng.

  3. Gebruik kortlopende kredieten voor de financiering van de bedrijfscyclus: beperkt in de tijd gezien de seizoenseffecten, de forse toename van het orderboekje, een tijdelijke toename van de voorraden in het kader van een actieplan, een daling van de activiteit door wegenwerken ...

  4. Als de klassieke financieringsmogelijkheden uitgeput zijn, kunt u de alternatieve kredietvorm Asset based lending overwegen, zoals leasing en commercial finance.

Contacteer uw Business Banking-specialist