Een investering op lange termijn financieren

Investeringskrediet, leasing en renting.

Belfius Business Credit Investeringskrediet Financiële leasing

Kredietvorm

Termijnkrediet van bepaalde duur om investeringen in vaste activa te financieren op middellange of lange termijn, of om voorraden of de 13e maand/het vakantiegeld te financieren.

Krediet om belangrijke investeringen in vaste activa te financieren op middellange of lange termijn.

Huurcontract voor een roerend of onroerend goed met aankoopoptie.

Minimumbedrag

2.500 euro

75.000,01 euro

10.000 euro

Maximumbedrag

75.000 euro (22.500.000 euro in geval van 13e maand/vakantiegeld)

22.500.000 euro

22.500.000 euro

Rentevoet

Vast of variabel volgens de formules 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5 of 10/5/5

Vast of variabel volgens de formules 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5 of 10/5/5

Vast

Dossierkosten

ja

(Behalve voor 13e maand/vakantiegeld)

ja ja

Beheerskosten

ja ja ja

Opneming van het krediet: in 1 keer of in schijven over een bepaalde periode

ja ja ja

Terugbetaling van interest en kapitaal

Volgens de vastgelegde periodiciteit/meestal begrepen in de vervaldag met terugbetaling van het kapitaal

Volgens de vastgelegde periodiciteit/meestal begrepen in de vervaldag met terugbetaling van het kapitaal

Volgens de vastgelegde periodiciteit/de huur omvat een interest- en een kapitaalgedeelte

Kapitaalfranchise

ja ja ja

Aftrekbaarheid van kosten en interest

ja ja ja

Belfius Business Credit

Het investeringskrediet Financiële leasing
Belfius Business Credit
 • Kredietvorm

  Termijnkrediet van bepaalde duur om investeringen in vaste activa te financieren op middellange of lange termijn, of om voorraden of de 13e maand/het vakantiegeld te financieren.

 • Minimumbedrag

  2.500 euro

 • Maximumbedrag

  75.000 euro (22.500.000 euro in geval van 13e maand/vakantiegeld)

 • Rentevoet

  Vast of variabel volgens de formules 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5 of 10/5/5

 • Dossierkosten

  ja

  (Behalve voor 13e maand/vakantiegeld)

 • Beheerskosten

  ja
 • Opneming van het krediet: in 1 keer of in schijven over een bepaalde periode

  ja
 • Terugbetaling van interest en kapitaal

  Volgens de vastgelegde periodiciteit/meestal begrepen in de vervaldag met terugbetaling van het kapitaal

 • Kapitaalfranchise

  ja
 • Aftrekbaarheid van kosten en interest

  ja
Investeringskrediet
 • Kredietvorm

  Krediet om belangrijke investeringen in vaste activa te financieren op middellange of lange termijn.

 • Minimumbedrag

  75.000,01 euro

 • Maximumbedrag

  22.500.000 euro

 • Rentevoet

  Vast of variabel volgens de formules 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5 of 10/5/5

 • Dossierkosten

  ja
 • Beheerskosten

  ja
 • Opneming van het krediet: in 1 keer of in schijven over een bepaalde periode

  ja
 • Terugbetaling van interest en kapitaal

  Volgens de vastgelegde periodiciteit/meestal begrepen in de vervaldag met terugbetaling van het kapitaal

 • Kapitaalfranchise

  ja
 • Aftrekbaarheid van kosten en interest

  ja
Financiële leasing
 • Kredietvorm

  Huurcontract voor een roerend of onroerend goed met aankoopoptie.

 • Minimumbedrag

  10.000 euro

 • Maximumbedrag

  22.500.000 euro
 • Rentevoet

  Vast

 • Dossierkosten

  ja
 • Beheerskosten

  ja
 • Opneming van het krediet: in 1 keer of in schijven over een bepaalde periode

  ja
 • Terugbetaling van interest en kapitaal

  Volgens de vastgelegde periodiciteit/de huur omvat een interest- en een kapitaalgedeelte

 • Kapitaalfranchise

  ja
 • Aftrekbaarheid van kosten en interest

  ja

Vergelijk al onze oplossingen om uw investeringen te financieren