Duurzame financieringen

 

Enorme uitdagingen vragen om radicale oplossingen. 

Wanneer we onze planeet willen beschermen, ook voor volgende generaties, is een duurzame strategie van cruciaal belang.

Wil u een project met een ecologische impact financieren en zo bijdragen tot een duurzame wereld?

Ontdek onze duurzame oplossingen op maat.

 

Belfius Ambition Loans

Belfius Ambition Loans, zo heet ons investeringskrediet bestemd voor de financiering van uw duurzame transitie1 in een van deze 4 domeinen:

 • Mobiliteit: bijvoorbeeld de uitbouw van een elektrisch wagenpark
 • Vastgoed: zoals de verbetering van de energieprestatie van gebouwen
 • Energie: bijvoorbeeld de productie van elektriciteit via zonnepanelen
 • Het beheer van afval en afvalwater (circulaire economie)

Zodra uw dossier aanvaard is, en voor zover de voorwaarden nageleefd zijn, geniet u van een voordelige tarief.

1 De gefinancierde activiteiten worden niet systematisch beschouwd als afgestemd op de Europese taxonomie.

 

Belfius Ambition Leasing

Belfius Ambition Leasing is een financiële leasing die bestemd is voor de financiering van een project dat rekening houdt met ecologische doelstellingen zoals ze bepaald werden in de Europese reglementering:

 • Mobiliteit: bijvoorbeeld de uitbouw van een elektrisch wagenpark of de aanleg (nieuwbouw of renovatie) van fietspaden of een fietsenstalling
 • Vastgoed: bijvoorbeeld de verbetering van de energieprestatie van de gebouwen of de installatie, de herstelling en het onderhoud van laadpunten voor elektrische voertuigen die aan een gebouw zijn bevestigd
 • Energie: zoals de productie van elektriciteit via zonne-energie of windenergie, warmtekrachtkoppeling
 • Het beheer van afval en afvalwater (circulaire economie)

Deze oplossing berust op 2 principes:

 • De ‘asset-based’-benadering: Belfius Lease blijft eigenaar, er is geen extra waarborg vereist
 • De ‘made to measure’-benadering: we spelen in op uw behoeften, we geven u advies en kunnen een antwoord formuleren op de meest complexe vragen, zoals de financiering van uw productiemiddelen.

Dankzij dit duurzame karakter kan Belfius Lease een voordeliger risicobenadering hanteren, bijvoorbeeld via een hogere restwaarde.

Belfius Sustainability Linked Loans (SLL)

Belfius Sustainability Linked Loans, het is de naam van een kredietvorm waarvan de rentevoet varieert naargelang u al dan niet voldoet aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of aan ESG-criteria.

De ESG-criteria moeten aan een aantal eigenschappen beantwoorden:

 • Relevant, ambitieus, coherent en controleerbaar zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Vastgelegd zijn in de documentatie van de financiering of in het ‘sustainability linked financing framework’.
 • Bij voorkeur gecertificeerd zijn door een Second Party Opinion Provider (SPO Provider).

We zullen u vragen om verslagen voor te leggen over de prestatie en de berekeningswijze van de KPI.

Belfius kan in geval van syndicering een rol spelen als agent.

Sustainability Linked Loans zijn bestemd voor projecten met een minimumbedrag van 10 miljoen euro.

 

Belfius Green Loans & Social loans With Framework

Deze kredietvorm is bestemd voor de financiering van projecten die bijdragen tot de ecologische transitie of die zorgen voor een positieve maatschappelijke impact.

 • U omschrijft uw projecten in uw Green of Social Financing Framework.
 • De certificering gebeurde door een Second Party Opinion Provider.
 • U zorgt een gedetailleerde rapportering over het gebruik van het geleende bedrag.
 • Minimumbedrag: 20 miljoen euro.
 • U geniet onze jarenlange expertise.
 • U krijgt de begeleiding van onze interne experts voor het opzetten van het framework.

Enorm fier op de succesvolle uitgifte deze week van onze nieuwste groene obligatie, intussen al de 3e Green Bond binnen het Belfius Green Bond Framework

Bent u al klant en wil u meer informatie over onze duurzame financieringsoplossingen op maat?

Neem dan gerust contact op met uw Corporate Banker om u te helpen.

Nog geen klant en spreken onze oplossingen u aan?

Gelieve dan dit formulier in te vullen en een Corporate Banker zal u contacteren.