Nuttige links

Nieuwe markten verkennen?

De verschillende regionale exportagentschappen en het federale Agentschap voor Buitenlandse Handel bevorderen internationaal ondernemerschap. Ze beschikken over een uitgebreide dienstverlening en een stevig buitenlands netwerk.

Over Credimundi

Als gespecialiseerde handelskredietverzekeraar behoedt Credimundi ondernemers voor de risico’s van de internationale handel, vooral wanneer het om opkomende markten en ontwikkelingslanden gaat. 

Over Delcredere

Als Belgische openbare kredietverzekeraar dekt Delcredere bedrijven en banken tegen de politieke en commerciële risico's van internationale handelstransacties.

Over Finexpo

Finexpo is een interministerieel adviescomité, beheerd door de Administratie van Buitenlandse Zaken. Het behandelt dossiers van ondernemingen en/of banken die een vraag naar overheidssteun indienen voor hun exportkrediet.