Export op lange termijn

Onder export op lange termijn verstaan we operaties met een cyclus van meer dan 1 jaar voor uitrustingsgoederen, diensten of infrastructuurprojecten. Wij zorgen ervoor dat u uw koper krediet kunt aanbieden over een langere periode, zonder dat u hiervoor uw bestaande kredietlijnen moet aanspreken. Bovendien loopt u weinig of geen betalingsrisico. Dankzij de bescherming van Delcredere voert u al uw internationale handelstransacties vlot en veilig uit.

Uw noden als exporteur

Optimaal functioneren als exporteur kan alleen wanneer u:

  • financiering op meerdere jaren kunt aanbieden aan uw klant, zeker in landen waar de importeur zelf geen of ongunstige toegang heeft tot financiering;
  • onmiddellijk betaald wordt bij levering van goederen, zodat uw werkkapitaal niet explodeert;
  • u uw risico op niet-betaling door uw klant tot een minimum kunt beperken.

Kortom, u heeft nood aan een financiële partner die zijn ervaring en grondige kennis van uw bedrijf aanwendt om in overleg met u voor de beste oplossing te kiezen.

Reken op Belfius als vertrouwenspartner

Door een beroep te doen op Belfius als financiële partner begeeft u zich volkomen veilig op de internationale markt. We ondersteunen u in het kader van financiering van uw klant en bij de afwikkeling van uw verkoopcontracten. Daarbij opteren we steeds voor de veiligste formules. Zo hoeft u niet wakker te liggen van uitblijvende betalingen. U kunt nieuwe markten openen waar u uw goederen aan interessante voorwaarden kunt verkopen.Meer info van een specialist ter zake?

Onze experts ontwikkelen financieringsstructuren op maat voor u. Bovendien volgen zij de risico’s van landen, banken en bedrijven op waar u mee in aanraking komt.

Meer weten over export op korte termijn?

Operaties met een cyclus van minder dan 1 jaar vallen onder de noemer export op korte termijn.

Wisselkoersrisico’s uitsluiten?

Om u in te dekken tegen een ongunstige wisselkoers op de betalingsdatum, kunt u een zogenaamde "forward" afsluiten.