1. Home
  2. Thema's
  3. Duurzame ontwikkeling
  4. Profit

Ons economisch engagement en oplossingen

Green leaves water drops

Een groene economie die gebaseerd is op duurzame wijsheid? Binnen uw onderneming kunt u blijk geven van een sterk engagement via een duurzaam aankoopbeleid, door duurzaam te investeren en te beleggen, door goed te managen en/of te besturen … Als financiële instelling helpt Belfius Bank om de motor van de duurzame economie draaiende te houden, via onze diverse oplossingen.

Duurzame fondsen

Naast de klassieke beleggingsformules stelt Belfius Bank ook alternatieven voor die dezelfde mogelijkheden bieden qua waarborg en rendement, en die tegelijkertijd hun strategie richten op respect voor maatschappelijke en ecologische aspecten. Bij dit gamma beleggingscompartimenten ligt de nadruk op dit respect. Dit gamma wordt uitsluitend belegd in ondernemingen die er binnen hun sector het best in slagen om de maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen aan te gaan en die rekening houden met de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij hun economische activiteit.

Candriam beschikt over een eigen team van specialisten en kan bogen op jarenlange ervaring met de samenstelling en het beheer van dergelijke compartimenten.

Maak kennis met het duurzaam beleggingsaanbod van Candriam

Green Fleet

Door uw wagenpark te optimaliseren en ecologisch te beheren dankzij een verantwoorde wagenkeuze, een aangepast rijgedrag en controles van de uitrusting (banden, airconditioning, regelmatige onderhoudsbeurten, ...), kunt u uw emissies aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd besparingen doen.

Ontdek wat Green Fleet allemaal te bieden heeft

PaPyRuS

PaPyRuS is niet alleen een milieuvriendelijke duurzame oplossing, maar ook een formule die de kosten drukt:

  • U vermijdt kosten voor verzending, duplicaten, ... en indirecte kosten (hantering, opzoeking, klassement, archivering – mappen, kasten, prijs per m²).
  • Een elektronische formule resulteert in lagere beheerkosten.
  • Uw documenten behouden hun juridische, administratieve en wettelijke waarde. Een PDF wordt gelijkgesteld met een origineel op papier.
  • U hebt onmiddellijk toegang tot uw documenten; dankzij de elektronische indeling kunt u de documenten vlotter gebruiken (zoektools, kopiëren/plakken, snellere verspreiding van de informatie) en beperkt u het administratieve werk tot het minimum.
Ontdek alle voordelen van de PaPyRuS-oplossing

Groene partners: de Europese Investeringsbank (EIB) en Belfius Bank

Op 18 mei 2009 werd ongeveer 150 miljoen euro toegekend aan Belfius Bank voor de financiering van projecten met het oog op energiebeheer en milieubescherming.

Dit programma heeft tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van apparatuur die werkt op hernieuwbare energie (windenergie, fotovoltaïsche energie, biomassa, biogas enz.) en aan de verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen.

Dit partnerschap is het eerste in zijn soort. Het bevestigt het engagement van de EIB om het gemeenschapsbeleid op het vlak van milieubescherming te ondersteunen, en eveneens de rol van Belfius Bank op het vlak van ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling.