1. Home
  2. Thema's
  3. Duurzame ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling betekent een ontwikkeling die afgestemd is op de essentiële behoeften van de huidige generatie, zonder de toekomstige generaties te benadelen of in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling is dus van cruciaal belang, ook voor Belfius Bank. Samen met u gaan we het engagement aan om toegevoegde waarde te creëren, door maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen op lange termijn aan te gaan!

People F05

People

Hoe creëert uw onderneming een toegevoegde waarde in domeinen als het klimaat, de (palliatieve) zorg, de bestrijding van de armoede, in het aanreiken van oplossingen voor de vergrijzing …?

Een gedeeld maatschappelijk engagement
Planet F05

Planet

Energie, milieu, mobiliteit: het ecologische engagement van uw onderneming kan vele gedaanten aannemen. Belfius Bank helpt u om de bescherming van het milieu te verankeren in het beheer en de werking van uw organisatie.

Een gedeeld ecologisch engagement
Profit F05

Profit

Een gezonde en sterke economie die gebaseerd is op duurzame wijsheid? Binnen uw onderneming kunt u blijk geven van een sterk engagement. Ontdek hier de oplossingen die Belfius Bank u aanreikt.

Een gedeeld economisch engagement

Duurzame ontwikkeling volgens Belfius Bank

Duurzame ontwikkeling is van cruciaal belang. Ook voor ons, als financiële instelling. Daarom gaat Belfius Bank op dit vlak een vrijwillig en concreet engagement aan. Dit engagement verankert duurzame ontwikkeling in de onderneming en concretiseert onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in het kader van onze commerciële activiteiten.

Lees ons rapport over duurzame ontwikkeling