1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Regelgeving overheidsopdrachten
  5. Procedures overheidsopdrachten

Procedures overheidsopdrachten

De overheidsopdrachten kunnen worden geplaatst volgens verscheidene types van procedures waarvan de complexiteit (plaatsingswijze, omvang van de bekendmaking op nationale of Europese schaal, termijnen in de tussenfasen van de procedure) afhangt van de bedragen die ermee gemoeid zijn en de aard van de prestaties. Al deze procedures streven naar de economisch voordeligste offertes voor de aanbestedende overheid.

3 plaatsingswijzen

De opdrachten worden in principe geplaatst via een open procedure, een beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure. Sinds 1 juli 2013 stelt de wet de aanbestedende overheden echter een hele reeks nieuwe instrumenten ter beschikking.

  • Open procedure: elke geïnteresseerde onderneming mag in principe een offerte indienen. De selectie van de kandidaten en de analyse van de offertes gebeuren in één enkele fase.
  • Beperkte procedure: enkel de ondernemingen die daartoe door de aanbestedende overheid verzocht worden, mogen een offerte indienen. De procedure verloopt in twee fasen: de selectie van de kandidaten en de indiening van de offertes door de geselecteerde kandidaten. De voorafgaande selectie van de onderneming heeft tot doel de concurrentie te beperken tot de kandidaat-ondernemingen die het meest geschikt zijn om de opdracht uit te voeren en niet tot die welke aan de minimumvereisten voldoen (minimaal 5).
  • Onderhandelingsprocedure: de aanbestedende overheid raadpleegt de aannemers, leveranciers of dienstverleners en onderhandelt vervolgens over de voorwaarden van de opdracht met één of meer van hen (minimaal 3).

Het lanceren van een overheidsopdrachtprocedure houdt voor de aanbestedende overheid geen verplichting in om de opdracht te gunnen. Ze kan ofwel ervan afzien de opdracht te gunnen, ofwel de procedure overdoen, desnoods op een andere wijze.

Ontdek wanneer de aanbestedende overheid mag afzien van de plaatsing van een opdracht

Een opdracht kan één keer of meermaals worden verlengd. De plaatsingsprocedure heeft niet alleen betrekking op de uitvoering van de aanvankelijke opdracht, maar ook op de verlengingen ervan. De totale duur van de opdrachten die een verlengingsclausule bevatten, mag in het algemeen niet meer dan vier jaar bedragen vanaf het sluiten van de opdracht.

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !