1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Regelgeving overheidsopdrachten

Regelgeving overheidsopdrachten

Om aan de publieke & sociale sector te verkopen, moet men de strikte regels van de wetgeving overheidsopdrachten kennen. De naleving van die regels is bepalend voor het succes van uw commercieel aanbod. Wanneer een aanbestedende overheid een procedure start om werken, leveringen of diensten te laten uitvoeren, is ze verplicht de wet op de overheidsopdrachten na te leven om de overheidsbestelling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om verantwoord met het geld van de belastingplichtigen om te gaan.

Rules

Wat zijn de regels inzake overheidsopdrachten?

Het plaatsen van opdrachten valt onder de nieuwe regelgeving op de overheidsopdrachten die op 1 juli 2013 in werking trad. De hervorming heeft zowel betrekking op de klassieke sectoren als op de speciale sectoren, zoals water, energie, vervoer en postdiensten.

Ontdek de regels inzake overheidsopdrachten
Principles

Wat zijn de basisprincipes?

Uw onderneming mag, ongeacht haar omvang, onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de procedures van overheidsopdrachten in België en andere EU-lidstaten. De selectie gebeurt volgens een transparante procedure die berust op de basisprincipes van de overheidsopdracht.

Ontdek de basisprincipes
Categories

Welke categorieën opdrachten bestaan er?

Een overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel die wordt afgesloten tussen een aanbestedende overheid en een onderneming om tegemoet te komen aan de behoeften van deze overheid in verband met haar eigen werking (computers, energie, verzekeringen…) en haar activiteit van algemeen belang (maaltijden, vervoer…).

Ontdek de categorieën opdrachten
Procedures

Wat zijn de verschillende procedures?

De overheidsopdrachten kunnen worden geplaatst volgens verscheidene types geformaliseerde procedures. Die verschillen naargelang het bedrag dat ermee gemoeid is en de aard van de prestaties. De procedures zijn echter allemaal bedoeld om de economisch voordeligste offertes uit te kiezen.

Ontdek de verschillende procedures

FAQ

De meest gestelde vragen

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !