1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Meedoen aan overheidsopdrachten
  5. Overheidsopdrachten opsporen

Overheidsopdrachten opsporen

U hebt misschien de beste producten of diensten, maar dat volstaat niet om aan de publieke en sociale sector te verkopen! Indien u overheidsopdrachten niet tijdig kunt opsporen of niet door de aanbestedende overheid wordt geraadpleegd, loopt u het risico om naast de overheidsopdracht te grijpen … Het is een gevoelige fase. Houd er rekening mee!

Wees proactief en zoek de komende procedures op

Hoe komt u te weten of er een overheidsopdracht zal worden gelanceerd? Via uw commerciële prospectie uiteraard! Toegang tot overheidsbeslissingen, ontmoetingen op het terrein, prospectie via de telefoon, mond-tot-mondreclame, informatie van partners of klanten …: het zijn allemaal mogelijkheden om vroegtijdig goede businessopportuniteiten te ontdekken.

Op het vlak van overheidsopdrachten kunt u - volkomen wettelijk - het verschil maken

Dat is zeker juist, te meer omdat er heel wat informatie beschikbaar is indien u zich de moeite getroost om ze op te zoeken en commercieel te interpreteren.

Indien u de budgetten van de aanbestedende overheden nauwkeurig analyseert, kunt u er hun toekomstige behoeften uit afleiden aan de hand van het soort prestaties. Indien bovendien het gecumuleerd bedrag van de projecten op een bepaald gebied meer dan 200 000 euro (leveringen & diensten) of meer dan 5 000 000 euro (werken) bedraagt, zal de aanbestedende overheid een aankondiging van vóórinformatie moeten laten verschijnen in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie, dat de latere lancering van één of meer aankoopprocedures op dit activiteitenterrein met het daartoe uitgetrokken budget zal meedelen.

Ontdek alle aanbestedende overheden en hun potentieel


Spoor de gepubliceerde overheidsopdrachten op

Wanneer een aanbestedende overheid behoefte heeft aan goederen of diensten waarvan de waarde meer dan 85 000 euro (btw excl.) voor Belgische opdrachten en meer dan 200 000 euro (leveringen & diensten)/5 000 000 euro (werken) voor Europese opdrachten bedraagt, moet ze een offerteaanvraag, aanbesteding of onderhandelingsprocedure met bekendmaking lanceren en een aankondiging van opdracht publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen, en zelfs in het Publicatieblad van de Europese Unie indien de drempels van de Europese richtlijnen bereikt zijn.

Om er kennis van te nemen, moet u eerst aankondigingen en bekendmakingen opzoeken

In het geval van een beperkte procedure worden de geïnteresseerde kandidaten verzocht om bij de aanbestedende overheid een aanvraag tot deelname in te dienen, samen met een dossier bestaande uit de vereiste documenten (financiële inlichtingen, referenties, beschrijving van de onderneming …). De kandidaten die op basis van deze documenten worden geselecteerd, worden verzocht om een offerte in te dienen.

Op Belgisch niveau worden alle bekendmakingen naar het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gestuurd, waarin ze alle dagen verschijnen, behalve op zaterdag, zondag en maandag (+ wettelijke feestdagen). Zodra het bedrag van de opdracht een bepaalde drempel overschrijdt, is de aanbestedende overheid verplicht om dezelfde bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) te laten verschijnen.

Kortom, u vindt deze procedures op:

Let op! Zorg ervoor dat uw lijst van parameters geregeld wordt bijgewerkt!

Ontdek de bekendmakingsdrempels

Laat u rechtstreeks raadplegen door de aanbestedende overheid

Voor opdrachten waarvan het geraamd bedrag de bekendmakingsdrempel, namelijk 85 000 euro (btw excl.), niet bereikt, raadpleegt de aanbestedende overheid rechtstreeks een reeks vooraf geselecteerde leveranciers (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).

Wenst u in deze lijst van vooraf geselecteerde leveranciers te worden opgenomen?

U moet een dossier invullen dat aan een bijzonder bestek van de aanbestedende overheid beantwoordt.

Gebruik efficiënte zoektools

Er worden dagelijks tientallen procedures bekendgemaakt. Om geïnformeerd te blijven, kunt u zelf op zoek gaan naar overheidsopdrachten.

Als u dit zoeken echter te vervelend en ingewikkeld vindt, raden wij u aan om gebruik te maken van een gespecialiseerde zoekactor, die u systematisch informeert over alle overheidsopdrachten die in uw activiteitssector en/of uw geografische zone worden bekendgemaakt uiterlijk 24 uur nadat ze verschenen zijn. In het algemeen bieden deze providers op maat gesneden jaarabonnementen aan waarvan de prijs bepaald wordt op basis van uw geografische zone en de verschillende activiteiten waarop u wenst te mikken.

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !