1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Meedoen aan overheidsopdrachten
  5. FAQ

Hoeveel tijd heb ik om een offerte in te dienen?

De termijn voor het indienen van een offerte hangt af van de procedure en de waarde van de opdracht. In onderstaande tabel vindt u de minimumtermijnen en kalenderdagen volgens een bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) alleen of volgens een bekendmaking in het BDA en in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB).

Deze termijnen kunnen in spoedgevallen door de aanbestedende overheid worden ingekort.

Procedure indien de waarde de Europese drempel niet overschrijdt > bekendmaking in het BDA Minimumtermijn voor de indiening van uw kandidatuur Normale termijn Minimumtermijn in geval van vóórinformatie
Open aanbesteding - 36 dagen -
Open offerteaanvraag - 36 dagen -
Beperkte aanbesteding 10 dagen 15 dagen -
Beperkte offerteaanvraag 10 dagen 15 dagen -
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Bepaald door de A.O. Bepaald door de A.O. -
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking 10 dagen 15 dagen -
Versnelde onderhandelingsprocedure met bekendmaking   22 dagen -
Concurrentiegerichte dialoog Niet van toepassing Niet van toepassing -


Procedure indien de waarde de Europese drempel overschrijdt > bekendmaking in het BDA en het PB Minimumtermijn voor de indiening van uw kandidatuur Normale termijn Minimumtermijn in geval van vóórinformatie
Open aanbesteding 36 dagen 52 dagen 22 dagen
Open offerteaanvraag 36 dagen 52 dagen 22 dagen
Beperkte aanbesteding 30 dagen 37 dagen 15 dagen
Beperkte offerteaanvraag 30 dagen 37 dagen 15 dagen
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Bepaald door de A.O. Bepaald door de A.O. -
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking 37 dagen Bepaald door de A.O. -
Versnelde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Niet van toepassing Niet van toepassing  
Concurrentiegerichte dialoog 30 dagen 37 dagen 15 dagen
Ontdek het antwoord op andere vragen