Notionele Pooling

De dienst Notionele Pooling van Belfius Bank is ideaal om uw interestopbrengsten te optimaliseren. Notionele Pooling is een systeem van interestcompensatie zonder fysieke transfer van fondsen.

Notionele Pooling is ideaal voor u als

  • u de interestopbrengsten wilt optimaliseren
  • u daarbij de fysieke overdracht van fondsen wilt vermijden
  • u wenst dat elke bedrijfsenheid de autonomie over zijn rekeningen behoudt
  • u uw kastekort in één bedrijfsentiteit systematisch wenst te compenseren door het overschot in een andere eenheid

Maar overweeg Fork Balancing als

  • u uw liquiditeitsbeheer wilt bewaken en vereenvoudigen door de saldi van uw rekeningen te centraliseren op één hoofdrekening
  • u optimaal gebruik wilt maken van de beschikbare liquiditeiten op groepsniveau
Meer info

Goed om weten

Met Notionele Pooling (of Interestcompensatie) optimaliseert u uw interestopbrengsten, door middel van de virtuele centralisatie van uw rekeningen waardoor debetsaldi verrekend worden met de creditsaldi.

Belfius Bank biedt twee types Notionele Pooling aan:

  • Bij Multiple Pooling of Interestcompensatie met interestbonus worden de interesten periodiek berekend op elk van de deelnemende rekeningen. De rente wordt daarna opnieuw berekend op een virtuele rekening die het geconsolideerde saldo van alle deelnemende rekeningen bevat. Het verschil tussen beide berekeningen genereert een interestbonus, die wordt herverdeeld volgens een vooraf afgesproken verdeelsleutel
  • Bij Simple pooling gebeurt één interestberekening over alle deelnemende rekeningen alsof het één rekening betreft. Dit type Notionele Pooling kan enkel opgezet worden tussen rekeningen van eenzelfde juridische entiteit
National Pooling Video

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker