Kortlopende beleggingen

Wilt u uw tijdelijke liquiditeitsoverschotten doen renderen? Belfius Bank heeft voor u een aanbod aan kortetermijnbeleggingen uitgezocht met het oog op geregelde en aantrekkelijke rendementen om uw thesaurie te optimaliseren..

Spaarrekeningen

Wilt u uw kortlopende thesaurieoverschotten beleggen? En wilt u dat de belegde fondsen beschikbaar blijven voor als het nodig is? U zou dan kunnen opteren voor een spaarrekening, al dan niet in combinatie met een specifieke vaste beleggingshorizon. Belfius Bank heeft voor u diverse renteformules in petto.

Termijnrekeningen

Wilt u uw middelen voor een vaste looptijd risicoloos beleggen in ruil voor een vast rendement? U zou dan kunnen opteren voor de termijnrekening, een belegging die u een opbrengst biedt die vooraf wordt vastgelegd en die u recht geeft op volledige terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag, na kosten en lasten. In principe geldt: hoe langer de looptijd, hoe hoger het rendement.

Geldmarktfondsen

U hebt veel liquide middelen die u op (zeer) korte termijn wilt beleggen? U wilt uw beleggingsportefeuille diversifiëren? U zou dan kunnen opteren voor een geldmarktfonds, een zeer liquide formule met een hoog potentieel rendement, dat voornamelijk belegt in geldmarktinstrumenten en obligaties op korte termijn (maximaal 12 maanden).

Commercial paper

Wilt u grote bedragen beleggen voor een vaste korte termijn? Bent u op zoek naar rendement en diversificatie voor uw beleggingsportefeuille? U zou dan kunnen opteren voor commercial paper, schuldeffecten die op de geldmarkt worden uitgegeven door een grote onderneming of een financiële vennootschap …

Publieke schuldeffecten

Wilt u uw portefeuille diversifiëren en zorgen voor meer stabiliteit? U zou dan kunnen opteren voor schuldeffecten die werden uitgegeven door de Belgische overheid: schatkistcertificaten, schatkistbons, OLO's, commercial paper … Ongeacht de formule waarvoor u kiest, het principe is altijd hetzelfde: kapitaalbescherming op de vervaldag en een vaste opbrengst.