1. Home
  2. Onze producten en diensten
  3. Thesauriebeheer
  4. Financiering Working Capital

Financiering Working Capital

U wilt uw behoefte aan bedrijfskapitaal financieren om de groei en het concurrentievermogen van uw onderneming te waarborgen? Naast kasfaciliteiten stelt Belfius Bank verschillende formules ter beschikking om uw vermogen te optimaliseren en de blokkering van liquide middelen in uw exploitatiecyclus te vermijden. Elke oplossing is aangepast aan een welbepaalde situatie.

Treasury Needs F05

Uw thesauriebehoeften opvangen

U krijgt te maken met een tijdelijk liquiditeitstekort door een plots inkomstenverlies of een reeks onverwachte uitgaven en u wilt over enige bewegingsruimte beschikken? Kaskredieten en straight loans kunnen uw thesaurie de nodige ademruimte geven.

Ontdek onze oplossingen
Optimal Fiscal Situation F05

Belastingen en andere eenmalige uitgaven spreiden

Om uw eigen middelen te kunnen behouden voor lopende zaken en tegelijk van fiscale voordelen te kunnen genieten, verkiest u om de voorafbetaling van de belastingen van uw bedrijf te financieren, evenals de betaling van het vakantiegeld en de eindejaarspremies van uw werknemers ...

Ontdek onze oplossingen
Factoring F05

Betalingsuitstel aan klanten overbruggen

U hebt talrijke schuldenaars en facturen te beheren? En u wilt dat het betalingsuitstel dat u geeft aan uw klanten uw thesauriepositie minder zwaar belast? Ons dochterbedrijf Belfius Commercial Finance biedt u een waaier van oplossingen waarbij voorfinanciering en geoptimaliseerd beheer hand in hand gaan.

Ontdek onze oplossingen
Vendor Lease F03

Uw verkopen financieren

U bent producent, invoerder of verdeler van uitrustingsgoederen? U wil uw klanten een gespreide betaling aanbieden maar toch de volledige verkoopsprijs onmiddellijk innen?

Ontdek onze oplossingen
Bank Warranties F03

Een betaling garanderen

Uw opdrachtgevers of commerciƫle partners willen er zeker van zijn dat u uw verbintenissen nakomt (levering van goederen, behoorlijke uitvoering van de werken, enz.)? Belfius kan zich in dat geval borg stellen.

Ontdek onze oplossingen