Thesauriebeheer

Door een stevige thesauriepositie op te bouwen, kunt u ervoor zorgen dat uw onderneming op elke ogenblik beschikt over genoeg liquide middelen om te kunnen voldoen aan alle financiële vervaldagen, zowel op korte als op lange termijn. Dankzij de efficiënte aanwending van beheerstechnieken kunt u het risico op illiquiditeit voorkomen, de verborgen cashmiddelen vrijmaken uit uw activiteit en een maximaal rendement halen uit uw thesaurieoverschotten.

Om u te helpen bij het optimaliseren van uw thesauriepositie biedt Belfius Bank u een reeks financierings- en beleggingsproducten aan, maar ook tal van nuttige diensten: elektronische tools, publicaties en begeleiding op maat ...

Cash Investments F03

Een thesaurieoverschot beleggen

Beheert u een thesaurieoverschot en wilt u dat geld zeker niet laten slapen op uw zichtrekeningen? Om u te helpen het optimale evenwicht te vinden tussen een voorzichtig beheer en het streven naar het best mogelijke rendement, biedt Belfius Bank u diverse beleggingsformules aan – standaard of op maat – op korte en op lange termijn.

Maak kennis met onze oplossingen
Financing Working Capital F03

Een thesaurietekort financieren

Bent u op zoek naar een krediet voor de financiering van uw bedrijfscyclus of om een tijdelijk liquiditeitstekort op te vangen? Wilt u uw slapende bedrijfskapitaal snel omzetten in onmiddellijk beschikbare thesauriemiddelen? Belfius Bank stelt u een waaier aan oplossingen ter beschikking om tegemoet te komen aan uw financiële behoeften op korte termijn.

Maak kennis met onze oplossingen