Factoring

Factoring is een eenvoudige en praktische oplossing om snel betaald te worden voor geleverde goederen of diensten. Deze techniek, waarbij u alle of een deel van uw schuldvorderingen overdraagt aan Belfius Commercial Finance, biedt u niet enkel de nodige cash om de activiteit van uw onderneming te financieren, maar wordt ook een efficiƫnt middel om uw debiteuren te beheren en u te beschermen tegen onbetaalde facturen.

Factoring is de ideale oplossing als u

 • het beheer en de inning van uw facturen wilt uitbesteden;
 • de klantenvorderingen vanaf de levering van de goederen/diensten wilt financieren;
 • zich wilt indekken tegen het risico op insolvabiliteit.

De voordelen voor uw onderneming

Deze brede waaier van diensten maakt factoring erg aantrekkelijk. Uw onderneming hoeft niet meer in te staan voor het beheer en de inning van facturen. Bovendien kan ze haar schuldvorderingen op termijn mobiliseren en is de betaling ervan gewaarborgd.

U vereenvoudigt uw dagelijkse beheer

 • U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het beheer en de inning van uw facturen.
 • U hebt een beter idee van uw cashflow dankzij de uitsluiting van onverwachte risico's tegen een gekende prijs.

U waarborgt de liquiditeit van uw onderneming

 • U financiert uw schuldvorderingen
 • U ontvangt het geld op uw rekening vanaf de uitgifte van de factuur
 • U bespaart fors op personeel, verzekering, krediet...
 • U verbetert de balansratio's: solvabiliteit en liquide middelen.

U dekt zich in tegen het insolvabiliteitsrisico van de debiteuren

 • U draagt het risico op wanbetaling aan ons over
 • U hebt de zekerheid dat u betaald wordt.

Wat houdt de factoringovereenkomst in?

De factoringovereenkomst met een ruim gamma aan diensten, Full factoring genaamd, omvat de administratie, het debiteurenbeheer, de financiering en de dekking van het insolvabiliteitsrisico van de schuldvorderingen. Varianten op deze formule zijn mogelijk, afhankelijk van uw behoeften.

Administratie en beheer van de debiteurenportefeuille

Ons beheer slaat op de volledige opvolging van uw debiteuren en omvat zowel een schriftelijke aanmaningsprocedure als een telefonische follow-up, alles volledig op maat:

 • opvolgen van de situatie van de debiteuren
 • inlichten over de ontwikkeling van uw portefeuille
 • noodzakelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen om schulden in te vorderen.

U kunt ook op verzoek:

 • de eerste opvolging van uw schuldvorderingen beheren en vervolgens de taak aan ons overdragen (delayed dunning).

Financiering van schuldvorderingen

Op basis van de overdracht van de vorderingen stellen wij u in de vorm van een kredietlijn een bepaald percentage van het bedrag van die vorderingen ter beschikking, zonder te wachten op de vervaldag van de factuur.

Dekking van het insolvabiliteitsrisico

We verbinden ons ertoe om u het bedrag van de vordering uit te betalen, indien dit onbetaald is gebleven door de insolventie van de debiteur. Onder insolventie verstaan we: (i) faillissement of andere collectieve procedures; (ii) het feit dat de vordering onbetaald is gebleven 100 dagen na haar vervaldag omwille van de financiƫle situatie van de debiteur.

Let op
De betaling van voorschotten via factoring is niet altijd van toepassing. De vorderingen moeten enerzijds 'factorabel' zijn, en anderzijds moet de factor het dossier aanvaarden. Er zal u een checklist worden voorgelegd, en als u daarop ja kunt antwoorden, is het dossier waarschijnlijk 'factorabel'.

Factoring Video

Wist u dat?

U werkt voor de openbare sector? U krijgt soms af te rekenen met erg lange betalingstermijnen die uw liquide middelen mobiliseren en uw thesaurie in gevaar brengen? Factoring kan uw schuldvorderingen voorfinancieren.

Alternatieven

Straight Loan

Uw bedrijf heeft een financiering nodig voor een welbepaald bedrag en een vaste duur?

Meer informatie

Business to Government

U wilt het contract dat u zopas in de wacht heeft gesleept met een openbare instelling, of de daaruit voortvloeiende facturen, voorfinancieren?

Meer informatie