1. Home
  2. Onze producten en diensten
  3. Risicobeheersing
  4. Renterisico

Renterisico

Ondernemingen zijn zich vaak minder bewust van renterisico's. Toch kunnen deze een grote impact hebben op uw financiële resultaten. Belfius Bank reikt u dan ook een ruim gamma oplossingen aan om uw renterisico's te beheren en om u tegen renteschommelingen in te dekken.

Renteschommelingen beïnvloeden de resultaten van uw onderneming. Een renterisico kan op diverse vlakken ontstaan:

  • Via in- en uitgaande geldstromen: deze vallen niet noodzakelijk samen in bedrag en in tijd.
  • Via tijdelijke toekomstige kastekorten of -overschotten: deze leiden tot respectievelijk leningen en beleggingen tegen een rentevoet die op dit ogenblik niet gekend is.
  • Via lopende leningen en beleggingen: een herfinanciering of herbelegging op de vervaldag gebeurt tegen een rentevoet die op dit ogenblik niet gekend is.
Forward Rate Agreement F05

Forward Rate Agreement

Hebt u als onderneming gepland om in de nabije toekomst geld te lenen of te ontlenen? En wilt u - om elke verrassing te vermijden - nu al de precieze rentevoet daarvoor vastleggen?

Meer info
Intrest Rate Swaps F05

Intrest Rate Swaps

Wilt u zeker zijn van een toekomstige rentevoet, bijvoorbeeld omdat u niet onverwachts meer wenst te betalen voor uw lening? Dan kunt u intreststromen voor beleggingen of leningen uitwisselen.

Meer info
Intrest Options F05

Rente-opties

U weet dat u binnenkort een lening aangaat om een investering te financieren? En u wilt zich ervan verzekeren dat de te betalen rentevoet een bepaald niveau niet zal overschrijden? Dan kunt u een optie nemen op een vastgelegde rentevoet.

Meer info