Renterisico

Ondernemingen zijn zich vaak minder bewust van renterisico's. Toch kunnen deze een grote impact hebben op uw financiële resultaten. Belfius Bank reikt u dan ook een ruim gamma oplossingen aan om uw renterisico's te beheren en om u tegen renteschommelingen in te dekken.

Renteschommelingen beïnvloeden de resultaten van uw onderneming. Een renterisico kan op diverse vlakken ontstaan:

  • Via in- en uitgaande geldstromen: deze vallen niet noodzakelijk samen in bedrag en in tijd.
  • Via tijdelijke toekomstige kastekorten of -overschotten: deze leiden tot respectievelijk leningen en beleggingen tegen een rentevoet die op dit ogenblik niet gekend is.
  • Via lopende leningen en beleggingen: een herfinanciering of herbelegging op de vervaldag gebeurt tegen een rentevoet die op dit ogenblik niet gekend is.
Forward Rate Agreement F05

Forward Rate Agreement

Hebt u als onderneming gepland om in de nabije toekomst geld te lenen of te ontlenen? En wilt u - om elke verrassing te vermijden - nu al de precieze rentevoet daarvoor vastleggen?

Meer info
Intrest Rate Swaps F05

Intrest Rate Swaps

Wilt u zeker zijn van een toekomstige rentevoet, bijvoorbeeld omdat u niet onverwachts meer wenst te betalen voor uw lening? Dan kunt u intreststromen voor beleggingen of leningen uitwisselen.

Meer info
Intrest Options F05

Rente-opties

U weet dat u binnenkort een lening aangaat om een investering te financieren? En u wilt zich ervan verzekeren dat de te betalen rentevoet een bepaald niveau niet zal overschrijden? Dan kunt u een optie nemen op een vastgelegde rentevoet.

Meer info