Rente-opties

U gaat binnenkort een lening aan om een investering te financieren? En u wilt zich ervan verzekeren dat de te betalen rentevoet een bepaald niveau niet zal overschrijden? Of u wilt binnenkort beleggen? En u wenst te vermijden dat uw rendement onder een bepaald niveau daalt en tegelijk wilt u kunnen blijven profiteren van een gunstige renteontwikkeling? In beide gevallen doet u er goed aan om voor een renteoptie te kiezen: een recht op een vastgelegde rentevoet.

Een renteoptie is ideaal voor u als

  • u zich wilt beschermen tegen nadelige rentebewegingen
Koper Verkoper
Cap Garantie van een maximale rentevoet voor ontlening Vastleggen van een maximale rentevoet voor uitlening
Floor Garantie van een minimale rentevoet voor uitlening Vastleggen van een minimale rentevoet voor ontlening
Swaption betaler Recht om in een Interest Rate Swap te stappen waarbij de betaalde vaste rentevoet lager is dan de marktrentevoet Verplichting om in een Interest Rate Swap te stappen waarbij de ontvangen vaste rentevoet lager is dan de marktrentevoet
Swaption ontvanger Recht om in een Interest Rate Swap te stappen waarbij de ontvangen vaste rentevoet hoger is dan de marktrentevoet Verplichting om in een Interest Rate Swap te stappen waarbij de betaalde vaste rentevoet hoger is dan de marktrentevoet

Meer weten?

Een renteoptie of Interest Rate Option geeft een koper het recht (niet de verplichting) om tegen een bepaalde rentevoet een bepaald bedrag te lenen of te ontlenen voor een bepaalde duur. Als u een renteoptie koopt en deze tot de vervaldag aanhoudt, beschermt u zich dus tegen nadelige rentebewegingen. In ruil voor de betaling van een premie betaalt de tegenpartij u het renteverschil in contanten (het verschil tussen de referentierentevoet en de uitoefenrentevoet).

Er bestaan verschillende renteopties waarop u een beroep kunt doen. Afhankelijk van het feit of u ontlener of uitlener bent. En afhankelijk van het risico waartegen u zich wenst te beschermen.

  • Caps of Floors: dit zijn opties op rentevoeten die u toelaten om te profiteren van een gegarandeerde maximale rentevoet voor ontlening (Cap) of een gegarandeerde minimale rentevoet voor uitlening (Floor), en dat voor een reeks precies bepaalde periodes in de toekomst. Als koper van dergelijke opties kunt u tegen de marktvoorwaarden ontlenen of uitlenen als deze gunstiger zijn. U betaalt een premie aan de verkoper.

  • Het is mogelijk om meerdere opties te combineren om premies te beperken of te vermijden. De combinatie van de aankoop van een Cap en de verkoop van een Floor (of van de aankoop van een Floor en de verkoop van een Cap) heet een Collar.

  • Swaptions: dit zijn opties op Interest Rate Swaps die u voor een vooraf bepaalde periode een maximale rentevoet voor een ‘Interest Rate Swap betaler' (swaption betaler) garanderen of een minimale rentevoet voor een ‘Interest Rate Swap ontvanger' (swaption ontvanger).

Wenst u meer informatie?

Interest Options Video

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Alternatieven

Intrest Rate Swaps

Wilt u zeker zijn van een toekomstige rentevoet, bijvoorbeeld omdat u niet onverwachts meer wenst te betalen voor uw lening?

Meer info

Forward Rate Agreements

Wilt u, om elke verrassing te vermijden, nu al de precieze rentevoet vastleggen voor een geplande lening of ontlening?

Meer info