Forward Rate Agreements

Hebt u als onderneming gepland om in de nabije toekomst geld te lenen of te ontlenen? En wilt u, om elke verrassing te vermijden, nu al de precieze rentevoet daarvoor vastleggen? Dan is het afsluiten van een Forward Rate Agreement – een termijncontract voor rentetarieven – de oplossing.

Een Forward Rate Agreement is ideaal voor u als

  • u zich wilt indekken tegen een rentestijging én een rentedaling

Meer weten?

Een Forward Rate Agreement is een overeenkomst tussen twee partijen die de rentevoet waarborgt van een toekomstige uit- of ontlening waarvan de duur al bekend is (maximumduur 24 maanden). Een Forward Rate Agreement wordt aangeduid met twee cijfers. Eén voor de periode tot de aanvangsdatum van de Forward Rate Agreement, en één voor de periode tot de einddatum ervan. Een Forward Rate Agreement 3/9 gaat dus in over 3 maanden en loopt over 9 maanden.

Met een Forward Rate Agreement neemt u de onzekerheid weg over een toekomstige rentevoet. Anders gezegd: u schakelt het renterisico uit.

Afhankelijk van uw situatie en behoeften kunt u als onderneming zowel koper als verkoper zijn van een Forward Rate Agreement:

  • U wilt zich nu al indekken tegen een mogelijke rentestijging: u bent koper (ontlener op termijn). U legt vandaag al de rentevoet vast van een ontlening die u op een bepaalde datum wenst aan te gaan voor een bepaalde periode.
  • U wilt zich nu al indekken tegen een eventuele rentedaling: u bent verkoper (uitlener op termijn). U legt vandaag al de rentevoet vast van een uitlening die u op een bepaalde datum wenst aan te gaan voor een bepaalde periode.

Grote flexibiliteit
Het is eenvoudig om een ingedekte transactie terug te draaien wanneer de geplande geldstromen niet plaatsvinden. Op de vereffeningsdatum (aanvangsdatum van de Forward Rate Agreement) vindt immers geen uitwisseling plaats van de onderliggende bedragen.

Opgelet
Een Forward Rate Agreement heeft alleen betrekking op de rentewaarborg van een notioneel bedrag. Het is dus geen verbintenis om het bedrag te ontlenen of uit te lenen.

Wenst u meer informatie?

Forward Rate Agreements Video

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Alternatieven

Intrest Rate Swaps

Wilt u zeker zijn van een toekomstige rentevoet, bijvoorbeeld omdat u niet onverwachts meer wenst te betalen voor uw lening?

Meer info

Renteopties

Wenst u zich te beschermen tegen nadelige rentebewegingen via het recht op een vastgelegde rentevoet?

Meer info