Intrest Rate Swaps

Wilt u zeker zijn van een toekomstige rentevoet, bijvoorbeeld omdat u niet onverwachts meer wenst te betalen voor uw lening? Dan is een Interest Rate Swap – de omzetting van de ene rentevoet in de andere - een goede oplossing.

Een Intrest Rate Swap is ideaal voor u als

  • u een vaste rentevoet wenst in te ruilen voor een variabele rentevoet (via een reeks Forward Rate Agreements uitgegeven tegen dezelfde contractrente)
  • u vlottende rentetarieven wilt uitwisselen die betrekking hebben op verschillende referentierentevoeten

Meer weten?

Een Interest Rate Swap is een afspraak tussen twee partijen om regelmatig en gedurende een vooraf bepaalde periode op een vooraf overeengekomen nominaal bedrag intreststromen uit te wisselen – tegen een bepaald intrestpercentage en op basis van verschillende intreststructuren.

Modaliteiten

  • Bedrag: minstens 1 250 000 euro. De bedragen kunnen variabel zijn in de tijd, zowel in positieve als negatieve zin.
  • Duur: van 3 maanden tot 10 jaar (spot of forward).
  • Er bestaat ook een opportuniteitskost voor de onderneming als de rentevoeten in haar voordeel evolueren.

De twee meest courante swaps zijn de couponswap (waarbij de uitwisseling plaatsvindt tussen de vaste en variabele rentevoet) en de basisswap (waarbij de uitwisseling gebeurt tussen twee variabele rentevoeten met een andere looptijd of een ander devies).

Soms ook omzetting in andere munt
Bij een Interest Rate Swap is doorgaans slechts één munt betrokken. Al kan het ook met twee. In dat geval spreken we over een Cross Currency Interest Rate Swap.

Wenst u meer informatie?

Intrest Rate Swaps Video

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Alternatieven

Forward Rate Agreements

Wilt u, om elke verrassing te vermijden, nu al de precieze rentevoet vastleggen voor een geplande lening of ontlening?

Meer info

Renteopties

Wenst u zich te beschermen tegen nadelige rentebewegingen via het recht op een vastgelegde rentevoet?

Meer info