Klassieke Lange Termijnkredieten

Overweegt u te investeren in de aankoop, de bouw of de renovatie van bedrijfsgebouwen? Of wilt u bedrijfsmateriaal en –meubilair aanschaffen? Belfius Bank biedt u drie verschillende klassieke kredietformules op lange of op middellange termijn. Deze formules hebben verschillende kenmerken en voordelen, in functie van:

  • uw behoeften en het type investering. Wilt u een groots toekomstproject financieren, of alleen wat materieel aankopen?
  • uw situatie. Hebt u al een idee van het tijdstip waarop u uw investering zult realiseren, en van het precieze bedrag? Of wenst u meer flexibiliteit omdat u nog niet over alle nodige gegevens beschikt om de financiering van uw investering op gang te trekken?
Investeringskrediet F05

Investeringskrediet

U wenst een krediet met een vaste rentevoet die u over een bepaalde looptijd via een vast afbetalingsschema wenst terug te betalen?

Meer info
Rolloverkrediet F05

Roll-overkrediet

U wenst een krediet met een vaste looptijd maar met een variable rentevoet en met de mogelijkheid om uw opnames en terugbetalingen (binnen bepaalde grenzen) zelf te regelen in functie van uw beschikbare middelen?

Meer info
Financieringscontract F05

Financieringscontract

Met een financieringscontract biedt Belfius Bank u de ideale oplossing om de aankoop van roerende activa te financieren.

Meer info