Pension Solutions

Binnen het gamma Pension Solutions van Belfius Bank kunt u kiezen tussen een groepsverzekering en een pensioenfonds, afhankelijk van de omvang van uw onderneming en van wat u wenst: absolute zekerheid, of een potentieel hoger rendement. Belfius Bank luistert naar uw behoeften en zorgt vervolgens voor een vlekkeloze implementatie en dito beheer.

Pension Solutions zijn ideaal voor u als

  • u uw werknemers een extralegaal pensioen wilt aanbieden, als aanvulling op hun wettelijke pensioenvoorzieningen
  • u uw werknemers voor een langere periode aan uw bedrijf wilt binden, aangezien het om een voordeel op

De voordelen voor u en uw medewerkers

Bij een groepsverzekering

Opbouwen van pensioenreserves

Het doel van een pensioenverzekering of groepsverzekering is het opbouwen van pensioenreserves via werkgeverstoelagen en/of persoonlijke bijdragen. Daarbij is een minimumrendement gegarandeerd.

Gunstige fiscaliteit

Werkgeverspremies zijn aftrekbaar in hoofde van de werkgever. Het uitgekeerde pensioen wordt voor de werknemer slechts matig belast.

Levensstandaard blijft behouden

Een aanvullende pensioenverzekering is ook voor de bedrijfsleider een uitstekende manier om na de stopzetting van zijn beroepsactiviteiten zijn levensstandaard te behouden. Via de onderneming wordt op een fiscaal voordelige manier een reserve opgebouwd die definitief verworven is door de verzekerde bedrijfsleider.

Bij een pensioenfonds

De optimale beleggingsstrategie

Een pensioenfonds dat wordt opgericht in België neemt de rechtsvorm aan van een Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP). Binnen een OFP worden de pensioenreserves van uw onderneming beheerd. Een OFP doet hiervoor een beroep op gespecialiseerde vermogensbeheerders. Vanuit een grondige kennis van de behoeften begeleidt Belfius Bank u bij het vinden van de optimale beleggingsstrategie.

Gunstige fiscaliteit

De OFP geniet een gunstig fiscaal stelsel, zowel voor de directe als voor de indirecte belastingen, en kan de vruchten plukken van het brede Belgische gamma dubbelbelastingverdragen.

Pension Solutions Video

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Wist u dat?

De kloof tussen de loonkost voor de onderneming en wat de werknemer uiteindelijk netto ontvangt, kan bijzonder groot zijn – zeker in het geval van een gewone loonsverhoging. Een efficiënt verloningsbeleid, daarentegen, maakt ten volle gebruik van legale en extralegale voordelen, wat het aanbod aan Employee Benefits heel interessant maakt.

Alternatieven

Incentives & Motivation Solutions

Wilt u uw meest waardevolle medewerkers extra belonen?

Meer info

Insurance Solutions

Wilt u uw werknemers indekken tegen ernstige tegenslagen, zoals een overlijden of invaliditeit?

Meer info

Mobility Solutions

Denkt u erover om uw werknemers een bedrijfswagen aan te bieden?

Meer info