Incentives & Motivation Solutions

Met het gamma Incentives & Motivation Solutions van Belfius Employee Benefits geeft u uw waardevolle medewerkers een extra beloning. U motiveert hen ook, en u betrekt hen op een intensere manier bij het behalen van uw doelstellingen. Belfius Bank luistert naar uw behoeften en zorgt vervolgens voor een vlekkeloze implementatie en dito beheer. Tot slot is er de opvolging, waarvoor we u gebruiksvriendelijke e-solutions aanbieden.

Incentives & Motivation Solutions zijn ideaal voor u als

  • u zich wilt verzekeren van de trouw van uw werknemers, aan de hand van bijvoorbeeld een aandelenoptieplan of een aandeelhoudersplan
  • u uw meest waardevolle medewerkers extra wenst te belonen, bijvoorbeeld met een bonusplan

De voordelen voor u en uw medewerkers

Warrants

Als werkgever wenst u warrants toe te kennen aan uw werknemers.
Het is een efficiënte en voordelige manier om werknemers discretionair te belonen.

Wat zijn Warrants? 

Een Warrant is een vrij verhandelbare niet-beursgenoteerde call-warrant. De werkgever kan die als een vorm van verloning aanbieden aan zijn werknemers. De Warrant geeft aan de houder ervan het recht om gedurende een bepaalde periode (de uitoefeningsperiode) tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefeningsprijs)een onderliggend aandeel aan te kopen.
In onze toepassing  MyPlansByBelfius kunnen begunstigden hun warrants eenvoudig zelf beheren.


Hebt u vragen?

Contacteer Uw Corporate Banker voor meer informatie.

Bij een bonusplan

Een bonusplan zorgt ervoor dat een bonus of eindejaarspremie voor uw medewerkers ook na belastingen een "echte" bonus blijft. En dat ze die als beloning en motivatie ervaren. Bij toekenning van de bonus wordt het bedrag — of een deel ervan — gestort als bijdrage in de pensioenverzekering. In deze pensioenspaarformule hangt het premiebedrag dus af van de resultaten van de onderneming, net zoals dat bij een variabel loon het geval is. Alleen blijft er van de premie in het bonusplan na belastingen veel meer over!

Bij een aandelenoptieplan

Een aandelenoptieplan is een plan dat bestemd is voor al uw medewerkers, of voor bepaalde groepen van uw personeelsbestand. Ze krijgen opties op het aandeel van uw onderneming, of opties op een derde bedrijf of zelfs op een bevek. Die opties geven hen het recht om het onderliggende aandeel gedurende een bepaalde tijd te kopen tegen een te bepalen of al bepaalde prijs. Het is ook mogelijk om de belasting, te betalen op het tijdstip van toekenning van de opties, te financieren.

Bij een individuele pensioentoezegging (IPT)

Met een individuele pensioentoezegging kunt u welbepaalde werknemers extra belonen met bijdragen voor een buitenwettelijk pensioen. De toekenning van dergelijke pensioentoezeggingen is mogelijk wanneer er al een pensioenverzekering bestaat voor de werknemers.

Bij een aandeelhoudersplan

Als beursgenoteerd bedrijf kunt u via een aandeelhoudersplan uw medewerkers de mogelijkheid geven in te tekenen op aandelen. Er bestaan hiervoor twee aantrekkelijke formules binnen een wettelijk kader:

  • Een intekening tegen een prijs die maximaal 20 % lager ligt dan de beurskoers. Uw personeelsleden dienen de aandelen minimaal vijf jaar aan te houden.
  • Een intekening tegen een prijs die maximaal 16,67 % lager ligt dan de beurskoers. De onderschreven aandelen zijn dan gedurende twee jaar onbeschikbaar.

In beide formules bestaat de mogelijkheid dat Belfius Bank een deel van de intekening financiert. Zo kunnen uw medewerkers met een minimale inleg genieten van een maximaal rendement op hun investering. Het voordeel dat zo wordt toegekend, is niet belastbaar voor de begunstigden. Het is evenmin onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. Eventuele meerwaarden op de aandelen worden niet belast. Deze inschrijving op aandelen komt tevens in aanmerking voor een belastingvermindering in het kader van pensioensparen.

Wilt u meer informatie?

Incentives And Motivation Solutions Video

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Wist u dat?

De kloof tussen de loonkost voor de onderneming en wat de werknemer uiteindelijk netto ontvangt, kan bijzonder groot zijn – zeker in het geval van een gewone loonsverhoging. Een efficiënt verloningsbeleid, daarentegen, maakt ten volle gebruik van legale en extralegale voordelen, wat het aanbod aan Employee Benefits heel interessant maakt.

Alternatieven

Pension Solutions

Bent u geïnteresseerd in een groepsverzekering, of een pensioenfonds, voor uw werknemers?

Meer info

Insurance Solutions

Wilt u uw werknemers indekken tegen ernstige tegenslagen, zoals een overlijden of invaliditeit?

Meer info

Mobility Solutions

Denkt u erover om uw werknemers een bedrijfswagen aan te bieden?

Meer info