Dexia Very Long Term Warrants

Specifieke kenmerken per warrant

Emissiegegevens
Technische fiche Prospectus / Final Terms
Warrants 0809 volledig * - samenvatting
Warrants 0811 volledig * - samenvatting
Warrants 0812/1 volledig * - samenvatting
Warrants 0812/2    volledig * - samenvatting
Warrents 0901 volledig * - samenvatting
Warrents 0902 volledig * - samenvatting
Prospectus: base - first supplement - second supplement - third supplement - fourth supplement - fifth supplement
Warrants 0903/1 Final Terms *
Warrants 0903/2 Final Terms *
Warrants 0904/1 Final Terms *
Warrants 0904/2 Final Terms *
Warrants 0905/1 Final Terms *
Warrants 0905/2 Final Terms *
Warrants 0906/1 Final Terms *
Warrants 0906/2 Final Terms *
Warrants 0907 Final Terms *
Warrants 0908 Final Terms *
Warrants 0909/1 Final Terms *
Warrants 0909/2 Final Terms *
Warrants 0910/1 Final Terms *
Warrants 0910/2 Final Terms *
Warrants 0911/1 Final Terms *
Warrants 0911/2 Final Terms *
Warrants 0912/1 Final Terms *
Warrants 0912/2 Final Terms *
Prospectus 2010Supplement * Samenvatting
Warrants 1001 Final Terms *
Warrants 1002/1 Final Terms *
Warrants 1002/2 Final Terms *
Warrants 1003/1 Final Terms *
Warrants 1003/2 Final Terms *
Warrants 1004/1 Final Terms *
Warrants 1004/2 Final Terms *
Warrants 1005/1 Final Terms *
Warrants 1005/2 Final Terms *
Warrants 1006/1 Final Terms *
Warrants 1006/2 Final Terms *
Warrants 1006/3 Final Terms *
Warrants 1007/1 Final Terms *
Warrants 1008/1 Final Terms *
Warrants 1009/1 Final Terms *
Warrants 1009/2 Final Terms *
Warrants 1010/1 Final Terms *
Warrants 1010/2 Final Terms *
Warrants 1011/1 Final Terms *
Warrants 1011/2 Final Terms *
Warrants 1012/1 Final Terms *
Warrants 1012/2 Final Terms *
Warrants 1101/1 Final Terms *
Warrants 1101/2 Final Terms *
Base Prospectus 2011 *
First supplement 10/05/2011 * / Second supplement 06/06/2011* / Third supplement 02/08/2011*
Warrants 1102/2 Final Terms *
Warrants 50y 1103/1 Final Terms *
Warrants 20y 1103/2 Final Terms *
Warrants 50y 1104/1 Final Terms *
Warrants 20y 1104/1 Final Terms *
Warrants 50y 1104/2 Final Terms *
Warrants 20y 1104/2 Final Terms *
Warrants 50y 1105/1 Final Terms *
Warrants 20y 1105/1 Final Terms *
Warrants 50y 1105/2 Final Terms *
Warrants 20y 1105/2 Final Terms *
Warrants 50y 1106/1 Final Terms *
Warrants 20y 1106/1 Final Terms *
Warrants 50y 1106/2 Final Terms *
Warrants 20y 1106/2 Final Terms *
Warrants 50y 1107 Final Terms *
Warrants 20y 1107 Final Terms *
Warrants 50y 1108 Final Terms *
Warrants 20y 1108 Final Terms *
Warrants 50y 1109/1 Final Terms *
Warrants 20y 1109/1 Final Terms *
Warrants 50y 1109/2 Final Terms *
Warrants 20y 1109/2 Final Terms *
Warrants 50y 1111/2 Final Terms *
Warrants 20y 1111/2 Final Terms *
Warrants 50y 1112/2 Final Terms *
Warrants 20y 1112/2 Final Terms *
Base Prospectus 2012 *
Warrants 50y 1201/1 Final Terms *
Warrants 20y 1201/1 Final Terms *
Warrants 50y 1201/2 Final Terms *
Warrants 20y 1201/2 Final Terms *
Warrants 50y 1202/1 Final Terms *
Warrants 20y 1202/1 Final Terms *
Warrants 50y 1202/2 Final Terms *
Warrants 20y 1202/2 Final Terms *
Warrants 50y 1203/1 Final Terms *
Warrants 20y 1203/1 Final Terms *
Warrants 50y 1203/2 Final Terms *
Warrants 20y 1203/2 Final Terms *
Warrants 50y 1204/1 Final Terms *
Warrants 20y 1204/1 Final Terms *
Warrants 50y 1204/2 Final Terms *
Warrants 20y 1204/2 Final Terms *
Warrants 50y 1205/1 Final Terms *
Warrants 20y 1205/1 Final Terms *
Warrants 50y 1205/2 Final Terms *
Warrants 20y 1205/2 Final Terms *
Warrants 50y 1206/1 Final Terms *
Warrants 20y 1206/1 Final Terms *
Warrants 50y 1206/2 Final Terms *
Warrants 20y 1206/2 Final Terms *
  * engelstalig

Indicatieve biedprijs - klik hier

Risicofactoren

Waarschuwing: de belegger moet er zich degelijk van bewust zijn dat hij een verlies kan oplopen dat evenveel bedraagt als het ingelegd kapitaal. De evolutie van de waarde van de Warrant hangt af van een veelheid aan factoren (waarvan kennis kan genomen worden in het Prospectus) en dus niet enkel van de evolutie van de waarde van de Onderliggende Waarde.

Een call warrant op een waarde geeft de houder (de ‘Warranthouder') het recht, maar niet de verplichting, om de Onderliggende Waarde te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (de ‘Uitoefenprijs') en gedurende een vooraf bepaalde periode (de ‘Uitoefeningsperiode').

Er zijn aanzienlijke risico's verbonden aan de Warrants, inclusief, maar niet beperkt tot, marktrisico (marktbewegingen van de rentevoeten, Onderliggende Waarden en volatiliteit, …), prijsrisico, liquiditeitsrisico (er bestaat geen grote secundaire markt, Belfius Bank zal de nodige liquiditeit garanderen door het aanbieden van biedprijzen) en kredietrisico (kredietwaardigheid van de Emittent).

De Warrants gaan gepaard met een hoge risicograad, in het bijzonder met betrekking tot de evolutie van de Onderliggende Waarde. Verdere risico's omvatten, onder andere, de rentevoet tot Eindvervaldatum, tijdswaarde en politieke risico's. Vanwege hun aard zijn Warrants onderhevig aan aanzienlijke schommelingen in waarde die, in sommige omstandigheden, een volledig verlies van de aankoopprijs van de Warrants tot gevolg heeft. Toekomstige beleggers moeten er zich van bewust zijn dat de waarde van de Warrants kan dalen en moeten bereid zijn een volledig verlies van hun investering te dragen. Dit risico weerspiegelt de aard van Warrants als zijnde een actief dat, wanneer alle andere factoren constant blijven, neigt te verminderen in waarde na verloop van tijd en waardeloos kan worden op de Eindvervaldatum.

Toekomstige beleggers in Warrants dienen ervaring te hebben in warrants en transacties met warrants, zij moeten de risico's begrijpen die transacties met de relevante Warrants inhouden en zij kunnen enkel een investeringsbeslissing nemen na een zorgvuldige afweging, samen met hun adviseurs, van de geschiktheid van een investering in dergelijke Warrants, in acht genomen hun specifieke financiële situatie en de informatie die wordt weegegeven in het volledige Prospectus.

Het risico op verlies van een deel van of van de volledige aankooprijs van een Warrant op de Eindvervaldatum, betekent dat, teneinde een positief rendement op zijn investering te krijgen en te realiseren, een belegger in een Warrant in het algemeen een juiste inschatting moet maken over de richting, de timing en de omvang van schommelingen in de Onderliggende Waarde van de Warrant.

Schommelingen in de Onderliggende Waarde zal de waarde van de Warrant beïnvloeden. Beleggers van Warrants riskeren hun volledige investering te verliezen wanneer de Onderliggende Waarde niet evolueert zoals verwacht.

Dit document kan niet beschouwd worden als een advies om in te schrijven.

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker