Documentair incasso (Collection)

Het documentair incasso of de documentaire overhandiging is een verrichting waarmee de verkoper, na het sluiten van een internationaal handelscontract, de commerciële en transportdocumenten en eventuele andere documenten overmaakt aan zijn bankier, met de vraag om ze bij de betaling of ter acceptatie via zijn correspondent aan de koper over te maken.

Het documentair incasso is de ideale oplossing indien u

 • uw exporttransacties in een internationale context wilt vergemakkelijken, met solvabele klanten en met minder risico's
 • meer waarborgen wilt genieten dan met een klassieke factuur
 • het overmaken van conforme documenten wilt beveiligen

Opteer voor een andere oplossing indien

 • de koper en verkoper elkaar niet kennen en geen vertrouwen hebben in elkaar
 • het betrokken land in een onstabiele politieke en economische situatie verkeert

De voordelen voor uw onderneming

Indien de koper en de verkoper elkaar kennen en de politieke en economische situatie van beide landen geen onrust wekt, vormt het documentair incasso een soepeler en goedkopere oplossing dan het documentair krediet.

U vermindert uw financiële kosten

Het documentair incasso is een soepeler en minder dure oplossing dan het documentair krediet.

U vermindert uw risico's

Het documentair incasso kan een betere veiligheid bieden dan een eenvoudige factuur: de koopwaar kan door de koper immers niet in ontvangst worden genomen indien de betaling niet werd uitgevoerd bij de bank of indien de wissel niet werd geaccepteerd.

Let op: In tegenstelling tot het documentair krediet zijn de banken bij een documentair incasso niet verantwoordelijk voor het resultaat van de verrichting. Ze beveiligen de overhandiging van documenten, maar ze controleren niet of die overeenstemmen met wat voor de transactie is afgesproken.

U maakt gebruik van een eenvoudig en snel betalingsmiddel

De betaling van de koopwaar gaat doorgaans sneller dan met een eenvoudige factuur.

U bent verzekerd van een efficiënte behandeling

 • Deze formule is professioneler omdat de banken als tussenpersonen fungeren
 • Het documentaire incasso formaliseert de transactie door het contract in een gestandaardiseerde vorm op te stellen.
 • De onderwerping van de documentaire incasso's aan de internationale regels en gebruiken die worden opgelegd door de Internationale handelskamer, bindt alle betrokken partijen, die deze regels en gebruiken dan ook moeten naleven.

U vermijdt complexe administratieve formaliteiten

Het beheer van documentaire incasso's is minder complex dan bij een documentair krediet.


Wat houdt het documentair incasso in ?

Het documentair incasso is minder dwingend en minder veilig dan het documentair krediet, maar het biedt niettemin meer zekerheid dan de traditionele factuur.

Hoe werkt het documentair incasso?

 • Na het sluiten van een handelsovereenkomst overhandigt de verkoper de factuur, de transportdocumenten en eventuele andere documenten aan zijn bankier en vraagt hem om die bij de betaling of via zijn correspondent ter acceptatie voor te leggen aan de koper.
 • Om zijn koopwaar af te halen, moet de koper in het bezit zijn van een aantal documenten: vervoerdocumenten, verschillende certificaten, douanedocumenten…
 • De procedure wordt gereglementeerd door de Internationale handelskamer
 • De banken dragen geen verantwoordelijkheid rond het resultaat van de transactie. Ze beveiligen de overdracht van documenten, maar ze controleren niet of die overeenstemmen met wat voor de transactie is afgesproken.

Uw beheer met BE=Trade Finance

Belfius Bank & Verzekeringen stelt u BE=Trade Finance voor, een gebruiksvriendelijk instrument waarmee u uw waarborgen kunt invoeren, wijzigen of raadplegen via Internet, de klok rond en 7 dagen op 7. En dit in alle eenvoud.

Een heel volledige en gepersonaliseerde service

Onze specialisten stellen hun vakkennis rond internationale betalingen en financiering tot uw beschikking en geven u advies over de handels- en politieke risico's die verbonden zijn aan het land waarmee u zaken doet.


Documentary Collection Video

Contacteer ons

 • Contacteer uw Corporate Banker

Wist u dit?

Belfius stelt u Belfius BE=Trade Finance voor, een gebruiksvriendelijk instrument dat u in staat stelt om op een eenvoudige manier uw documentaire kredieten in te voeren, te wijzigen of in real time te raadplegen.

Alternatieven

Documentair krediet

Belfius engageert zich voor rekening van de koper om aan de verkoper het bedrag van zijn schuldvordering te betalen bij het voorleggen van conforme documenten.

Meer info

Stand by credit letter

Belfius waarborgt de betaling van een welbepaald bedrag aan de verkoper indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Meer info

Acceptatiekrediet

U trekt een wissel op Belfius Bank voor een welbepaald bedrag en een vastgelegde periode.

Meer info

Waarborg-, pand- en avalkrediet

Belfius Bank stelt zich borg voor de betaling van een internationale transactie

Meer info