Acceptatiekrediet

Het acceptatiekrediet – bij de import en de export – is een overeenkomst waarmee Belfius Bank & Verzekeringen zich er onherroepelijk toe verbindt om voor een welbepaald bedrag en een welbepaalde periode wisselbrieven te aanvaarden die u op ons trekt en om ze te verdisconteren.

Het acceptatiekrediet is de ideale oplossing indien u

  • uw internationale transacties wilt vergemakkelijken
  • uw aankoop contant wilt betalen en zo bij uw leverancier commerciële korting wilt krijgen (bij de import)
  • dadelijk over uw geld wilt beschikken en uw klant later wilt laten betalen (bij de export)

Opteer voor een andere oplossing indien

  • de koper en verkoper elkaar niet kennen en geen vertrouwen hebben in elkaar
  • de politieke en economische situatie in het betrokken land onstabiel is

De voordelen voor uw onderneming

Met het acceptatiekrediet stelt Belfius Bank u in staat om onmiddellijk over de nodige fondsen te beschikken die uw thesaurie in evenwicht brengen en tegelijk, dankzij de wisselbrief, uw internationale transacties te beveiligen.

U maakt bijkomende liquiditeiten vrij

Bij import

  • uw buitenlandse leverancier beschikt onmiddellijk over zijn geld
  • u hebt meer tijd om te betalen

Bij export

  • u beschikt dadelijk over uw geld
  • uw klant krijgt meer tijd om te betalen

U geniet een soepele en snelle oplossing

Deze formule vormt een alternatief voor klassieke kredieten (bijvoorbeeld kaskredieten,…)

U beheert met Belfius BE=Trade Finance

Belfius Bank & Verzekeringen stelt u BE=Trade Finance voor, een gebruiksvriendelijk instrument waarmee u uw waarborgen kunt invoeren, wijzigen of raadplegen via Internet, de klok rond en 7 dagen op 7. En dit in alle eenvoud.

U krijgt een zeer volledige en gepersonaliseerde service

Onze specialisten stellen hun vakkennis rond internationale betalingen en financiering tot uw beschikking en geven u advies over de handels- en politieke risico's die verbonden zijn aan het land waarmee u zaken doet.


Hoe werkt het acceptatiekrediet?

Het acceptatiekrediet wordt in principe toegekend in de vorm van een kredietlijn.

Accept Credit Video

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Wist u dit?

Belfius stelt u Belfius BE=Trade Finance voor, een gebruiksvriendelijk instrument dat u in staat stelt om op een eenvoudige manier uw documentaire kredieten in te voeren, te wijzigen of in real time te raadplegen.

Alternatieven

Documentair krediet

Belfius engageert zich voor rekening van de koper om aan de verkoper het bedrag van zijn schuldvordering te betalen als hij daarvoor conforme documenten voorlegt.

Meer info

Documentair incasso

Belfius engageert zich voor rekening van de verkoper om het overmaken van documenten aan de bank van de koper te beveiligen.

Meer info

Stand by credit letter

Belfius waarborgt de betaling van een welbepaald bedrag aan de verkoper indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

Meer info

Waarborg-, pand- en avalkrediet

Belfius Bank stelt zich borg voor de betaling van een internationale transactie.

Meer info