Verkopen en elders kopen of bouwen

Een woning inruilen voor een andere brengt wat met zich mee: niet alleen praktisch, maar ook financieel.

Een nieuwe woning vertegenwoordigt immers een aanzienlijk bedrag dat u niet altijd meteen kunt ophoesten. Een huis houdt ook risico's in en vereist dus de nodige verzekeringen. En op een onroerend goed moet u ook belastingen betalen.

Lenen

Ofwel hebt u geen lening (consumenten- of hypothecair krediet) meer lopen op uw oude woonst en hebt u al dan niet een nieuwe nodig. Ofwel hebt u nog een hypothecair krediet lopen op uw oude woonst. Dan kunt u het terugbetalen en een nieuw afsluiten, of het behouden en de bestaande hypothecaire overschrijving overdragen op uw nieuwe woonst (hypotheekoverdracht). Het is ook mogelijk dat u maar tijdelijk een lening nodig hebt, bijvoorbeeld wanneer u op geld wacht. Let op: geld lenen kost ook geld.

Verzekeringen omzetten

Uw bestaande woonst hebt u - dat hopen we toch - goed verzekerd. Wanneer u ze verkoopt en een andere koopt, dient u uw verzekeringen aan te passen. Ga daarvoor langs in uw kantoor.

Rekening houden met fiscale impact

Met een woning gaan allerhande directe en indirecte belastingen, taksen en heffingen gepaard. Wanneer u verandert van woning, wijzigt ook de omvang ervan. Hou dat in het achterhoofd.

  • Registratierechten: deze belasting wordt geheven op de registratie van de eigendomsoverdracht. Verkoopt u uw woning om een nieuwe te kopen, dan kunt u tot een bepaald bedrag de registratierechten in mindering brengen die u voor uw eerste woonst of bouwgrond betaalde.
  • Onroerende voorheffing: deze jaarlijkse gewestelijke belasting is gebaseerd op het kadastraal inkomen. Twee verschillende woningen hebben doorgaans een verschillend kadastraal inkomen. Wanneer u verandert van woning, zult u bijgevolg ook een ander bedrag aan onroerende voorheffing betalen.
  • Hypothecair woonkrediet: de interesten en kapitaalaflossingen (*) van dit krediet geven onder bepaalde voorwaarden recht op de aftrek voor enige, eigen woning (**) . Wanneer het niet uw enige of eigen woning is, dan geven de interesten van dit krediet recht op de gewone interestaftrek (***)  en de kapitaalaflossingen op het langetermijnsparen (****) .
Ontdek meer over de fiscaliteit van uw woning
(*)

Als uw woonkrediet gewaarborgd wordt door een hypothecaire inschrijving en een minimale looptijd heeft van 10 jaar.


(**)

Voorwaarden zie art. 104, 9° WIB '92, art. 115 WIB '92 en art. 116 WIB '92.


(***)

Voorwaarden zie art. 14 WIB '92.


(****)

Voorwaarden zie art. 145(1), 3° WIB '92.


Meer weten?

Maak een afspraak met de specialist in uw Belfius-kantoor

Hij helpt u graag met advies op maat