Belfius Credit Cover: de verzekering voor uw lening

Verzeker de terugbetaling van uw lening op afbetaling

Een voorbeeld?

Meneer en mevrouw Smets hebben elk een Belfius Credit Cover-verzekering voor 100% van de terugbetaling van hun autolening. Wanneer meneer Smets onverwacht overlijdt, bedraagt het resterende saldo van hun lening 12.000 euro. Door haar Belfius Credit Cover-verzekering hoeft mevrouw Smets niets meer te betalen en kan ze de auto houden zonder financiële kopzorgen.

.

In het kort


Belfius Credit Cover: de verzekering voor uw lening

 • Gekoppeld aan het resterende saldo van uw lening op afbetaling
 • Financiële zekerheid voor het hele gezin
 • Dekking bij overlijden en invaliditeit

.

Praktisch


 • Bij overlijden van de verzekerde
  Belfius Credit Cover waarborgt de terugbetaling van het resterende saldo van uw lening op afbetaling. Om beroep te kunnen doen op deze waarborg verzoeken wij u ons binnen in het bezit te stellen van volgende documenten:

  • een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde, met vermelding van de datum van overlijden
  • een medisch attest, ingevuld door een arts en met vermelding van de doodsoorzaak
  • een verklaring van overlijden, ingevuld door de begunstigde(n)
  • het proces-verbaal als het overlijden veroorzaakt werd door een ongeval
 • Bij invaliditeit van de verzekerde
  Belfius Credit Cover waarborgt U de betaling van de maandelijkse aflossingen van de lening en de vrijstelling van de betaling van de verzekeringspremies zodra de verzekerde wordt getroffen door een totale invaliditeit (≥ 67%) van meer dan 3 maanden. Om beroep te kunnen doen op deze waarborg verzoeken wij u ons binnen de 30 dagen in het bezit te stellen van volgend document:

  • het medisch attest ingevuld en ondertekend door de verzekerde en de behandelende geneesheer

.

In detail

 • Verzekeringsvoorwaarden

  • U hebt een lening op afbetaling bij Belfius.
  • De looptijd van uw lening bedraagt minder dan 10 jaar.
  • Het totale bedrag van al uw Belfius Cover verzekeringen is lager dan 50.000 euro.
 • Verzekeringspremie

  U betaalt een maandelijkse premie, die berekend wordt in functie van de looptijd van uw lening en van uw leeftijd.

.

Inbegrepen waarborgen


Belfius Credit Cover garandeert de terugbetaling van het resterende saldo van uw lening op afbetaling bij Belfius (bijvoorbeeld uw autolening) bij volledige invaliditeit of overlijden.

 • Overlijden: het saldo van uw lening wordt volledig terugbetaald.
 • Invaliditeit: de maandelijkse aflossingen van uw lening worden volledig betaald en u bent vrijgesteld van verzekeringspremies. Die terugbetaling gebeurt alleen bij volledige invaliditeit (minstens 67%) van meer dan 3 maanden.

.

Uitsluitingen en beperkingen


Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt, zoals zelfmoord in het 1e jaar van de dekking of het beoefenen van gevaarlijke sporten.

Wil u meer informatie over de limieten, uitsluitingen, kosten en taksen van Belfius Credit Cover? Raadpleeg dan zeker de Algemene Voorwaarden.

.

Hoe makkelijk een verzekering afsluiten?


Als u voldoet aan de segmentatiecriteria, kan u op verschillende manieren een Belfius Credit Cover-verzekering afsluiten.

In uw kantoor, op afspraak
met uw financieel adviseur

.

Documenten en nuttige informatie


Belfius Credit Cover is een tak 21-overlijdensverzekering, afgesloten voor een bepaalde duur en met als aanvulling een facultatieve verzekering van het invaliditeitsrisico, die enkel bestemd is om een lening op afbetaling bij Belfius te dekken voor een periode van maximaal 120 maanden.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht en wordt gecommercialiseerd door Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

Als u uw verzekering digitaal afsluit, geniet u een dekkingspercentage van 100%. Wil u een lager percentage, maak dan een afspraak met uw verzekeringsspecialist om uw persoonlijke situatie te analyseren. Het vernieuwde product Belfius Credit Cover kan afgesloten worden vanaf 27/07/2020.

.