Let op, geld lenen kost ook geld.

Hypothecaire lening

Onze hypothecaire lening (Belfius Woonkrediet) voor een woning of bouwgrond

Kenmerken

Voordelige rentevoet

Bij een hypothecaire lening (1) kiest u voor een variabele of een vaste formule.

Vrije keuze van het bedrag en de terugbetalingstermijn

U kiest zelf hoeveel u leent, met een minimum van 12 500 euro, en binnen welke termijn u het terugbetaalt, met een maximum van 25 jaar.

Belastingvoordeel

U geniet mogelijk een fiscaal voordeel (2) .

Hypothecaire inschrijving

Er gebeurt een inschrijving in het hypotheekregister (kadaster) als waarborg voor de bank.

Vooral privégebruik

De hypothecaire lening is ideaal als u uw woning vooral privé zult gebruiken. Wilt u een gedeelte gebruiken voor een professionele activiteit? Informeer dan naar een gepast krediet in uw kantoor.

Mogelijkheid tot wederopname

U kunt (een deel van) het terugbetaald kapitaalgedeelte van uw hypothecaire lening opnieuw opnemen en gebruiken voor de financiering van nieuwe woonplannen. Dit biedt u heel wat voordelen:
 • geen notariskosten
 • geen kosten voor een nieuwe hypothecaire waarborg
 • voordelige rentevoet
 • mogelijk een fiscaal voordeel (2)
 • vrije keuze van formule en looptijd die het best bij u passen

Een woning kopen? Maak ze meteen energiezuinig

Bij Belfius kan u uw hypothecair krediet nu combineren met een renteloze energielening van de Vlaamse overheid. Benieuwd?


Ja, daar wil ik meer over weten

Geïnteresseerd?

Bereken uw maandelijks woonbudget


Een woonproject starten? Bereken hoeveel u maandelijks kan besteden aan een hypothecair krediet.

Op basis van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven kunt u uw woonproject bepalen. Handig! Start goed voorbereid aan uw zoektocht naar een eigen woning.

 

Meer info

Bereken de totale kost van uw woonproject


Een woning gevonden? Dan weet u uiteraard graag wat de volledige kostprijs zal zijn.

Bij de realisatie van een woonproject is de totale prijs opgebouwd uit verschillende onderdelen. Bereken meteen wat de totale kostprijs is van uw droomwoning.

 

Meer info

Uw hypothecaire lening in 4 stappen

 • Stap 1: voorbereiding eerste gesprek

  Hebt u binnenkort een eerste afspraak met de kredietspecialist in uw kantoor, breng dan onderstaande documenten mee. U wordt dan optimaal verder geholpen.

  1) Uw identiteitskaart
  2) Over uw inkomen
  • Bent u loontrekkende: uw laatste 3 loonfiches
  • Bent u zelfstandige, bedrijfsleider of vrije beroeper: de laatste twee aanslagbiljetten en resultatenrekeningen (+ bijlage bij de belastingaangifte met details van de beroepskosten)
  3) Over de woning
  • Bij een aankoop: de aankoopovereenkomst
  • Bij een nieuwbouw: de eigendomstitel van de bouwgrond, het bouwplan en een bestek van de werken of een prijsofferte
  • Bij een verbouwing: de eigendomstitel van de te verbouwen woning en een bestek van de werken of een prijsofferte

  Indien van toepassing: een kopie van bestaande kredietovereenkomsten

 • Stap 2: de beste keuze maken

  Uiteraard hebt u inspraak in de kenmerken van uw hypothecaire lening, volgens uw voorkeur en financiële mogelijkheden. Wat moet u daarover weten?

  Looptijd
  • Korte looptijd = hogere maandelijkse aflossingen
  • Lange looptijd = lagere maandelijkse aflossingen, maar meer interest betalen
  Interestvoet
  • Een vaste interestvoet ligt wat hoger, maar biedt u de zekerheid van een vast terug te betalen bedrag per maand, tijdens de ganse looptijd.
  • Een variabele interestvoet :
   • kan stijgen, maar ook dalen binnen bepaalde grenzen, volgens de marktomstandigheden. Het aantal renteherzieningen hangt af van de gekozen formule (jaarlijks, driejaarlijks…).
   • accordeonoptie (enkel bij variabele rentevoet) : met deze optie kan op herzieningsdatum, de looptijd worden aangepast zodat de maandelijkse betaling ongewijzigd blijft (voor zover de verlenging de 5 jaar niet overschrijdt).

  Wilt u tijdens de looptijd van uw lening een keer overstappen van een variabele naar een vaste interestvoet, dan kan dit gratis. Zo combineert u de voordelen van beide formules!

  Terugbetaling
  • U kiest de best passende terugbetalingsformule (constante, degressieve of progressieve aflossingen).
  • U heeft de mogelijkheid om (een deel van) het reeds terugbetaalde bedrag opnieuw op te nemen (wederopname). Hiermee vermijdt u notariskosten die een nieuwe hypothecaire lening met zich zouden meebrengen.
  • U kunt altijd vervroegd terugbetalen, maar dan betaalt u wel een wederbeleggingsvergoeding aan de bank, aangezien die het geld sneller dan gepland moet herbeleggen. De wettelijk bepaalde vergoeding is 3 maanden interest op het vervroegd terugbetaalde kapitaal.
 • Stap 3: hypothecaire lening afsluiten

  • Gekozen? Onderteken dan de kredietaanvraag en u ontvangt de nodige documenten.
  • Is de hypothecaire lening toegestaan? Onderteken dan de ontvangen offerte.
  • De notaris contacteert u om de kredietakte te verlijden (max. 3 maanden na aanvraagdatum).
 • Stap 4: over het kapitaal beschikken

  • Aankoop van een woning of bouwgrond: bij de ondertekening van de kredietakte, als alle waarborgen in orde zijn.
  • Bouw of verbouwing van een woning: in fases, naargelang de vordering van de werken en de te betalen facturen. Tijdens deze opnameperiodes betaalt u alleen interest op de opgenomen bedragen. Zolang de lening niet volledig is opgenomen, moet u in principe geen kapitaal aflossen.
  • Aankoop + verbouwing: de hypothecaire lening wordt in twee gesplitst:
   • een deel voor de aankoop, dat vrijkomt bij het verlijden van de akte. De aflossingen starten onmiddellijk.
   • een deel voor de verbouwingen, dat u aflost van zodra de lening volledig is opgenomen.

Geïnteresseerd?

Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen

Hebt u pas een hypothecair krediet afgesloten voor de bouw, aankoop of verbouwing van uw droomwoning? Proficiat! Wist u dat u zich binnen het jaar na het afsluiten van uw krediet gratis kan verzekeren tegen inkomensverlies? 

De Verzekering Gewaarborgd Wonen zorgt ervoor dat u uw krediet kan blijven afbetalen als u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Zo hoeft u zich hierover alvast geen zorgen te maken.
De Vlaamse en Waalse overheid bieden u deze verzekering volledig gratis aan.

Wilt u uw bestaande woning verbouwen (nieuwe keuken plaatsen, tuinhuis bijbouwen…), energiezuiniger maken (warmtepomp installeren, isolatiewerken uitvoeren…) of beschermen tegen brand en inbraak (branddetectoren of alarmsysteem plaatsen …), kies dan voor onze renovatielening (Belfius Woonlening (3) ).
Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België – IBAN BE23 0529 0064 6991 - BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 1. Hypothecair krediet, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.

 2. Afhankelijk van het gewest waar u woont en van uw persoonlijke situatie.
 3. Lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 1) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.