Let op, geld lenen kost ook geld.

Hypothecaire lening

Onze hypothecaire lening (Belfius Woonkrediet) voor een woning of bouwgrond

Kenmerken

Voordelige rentevoet

Bij een hypothecaire lening (1) kiest u voor een variabele of een vaste formule.

Vrije keuze van het bedrag en de terugbetalingstermijn

U kiest zelf hoeveel u leent, met een minimum van 12 500 euro, en binnen welke termijn u het terugbetaalt, met een maximum van 25 jaar.

Belastingvoordeel

U geniet mogelijk een fiscaal voordeel (2) .

Hypothecaire inschrijving

Er gebeurt een inschrijving in het hypotheekregister (kadaster) als waarborg voor de bank.

Vooral privégebruik

De hypothecaire lening is ideaal als u uw woning vooral privé zult gebruiken. Wilt u een gedeelte gebruiken voor een professionele activiteit? Informeer dan naar een gepast krediet in uw kantoor.

Mogelijkheid tot wederopname

U kunt (een deel van) het terugbetaald kapitaalgedeelte van uw hypothecaire lening opnieuw opnemen en gebruiken voor de financiering van nieuwe woonplannen. Dit biedt u heel wat voordelen:
 • geen notariskosten
 • geen kosten voor een nieuwe hypothecaire waarborg
 • voordelige rentevoet
 • mogelijk een fiscaal voordeel (2)
 • vrije keuze van formule en looptijd die het best bij u passen

Energiecrisis


Ondervindt u financiële moeilijkheden door de stijgende energieprijzen? Ontdek hier onze steunmaatregelen.

.

Een korting voor energiezuinige woningen!

Koopt u een energiezuinige woning? Dan hebben we goed nieuws: u ontvangt een extra korting op uw woonkrediet (1) .

 • Wat houdt dit in?

  Is de EPC-score van de woning die u koopt gelijk aan of lager dan 150 (kWh/m²/jaar)? Dan kan u een extra korting op uw woonkrediet genieten. De EPC-score vindt u terug in de vastgoedadvertentie en op het energieprestatiecertificaat dat u kan opvragen bij de verkoper of de makelaar.

 • Hoeveel bedraagt de korting?

  De korting bedraagt jaarlijks 0,100 % (maandelijks 0,00833%) op het tarief.

 • Wat zijn de voorwaarden voor de korting?

  • De EPC-score moet bewezen worden aan de hand van een energieprestatiecertificaat.
  • De EPC-score moet, op het ogenblik dat u uw kredietaanvraag indient, lager dan of gelijk aan 150 zijn.
  • De woning moet in België gelegen zijn.
  • De korting moet worden aangevraagd vóór de ondertekening van uw kredietaanvraag.

  De korting geldt niet voor:

  • Nieuwbouwwoningen (bouw van een woning, aankoop op plan, aankoop onder btw-stelsel)
  • Overbruggingskredieten of kredieten zonder hypothecaire waarborg

.

We begeleiden u om uw project te financieren

Reken op ons in elke fase van uw zoektocht naar vastgoed!

Uw app biedt u superpraktische tools om aan de slag te gaan. Dankzij de geïntegreerde rekenmodule hebt u meteen een idee van het bedrag dat u kan lenen en van de maandelijkse aflossing.

Maak daarna gerust een afspraak met een adviseur in uw kantoor. Hij of zij zal u de financiering voorstellen die het best bij uw project aansluit.

Zodra uw krediet is toegekend, vindt u in uw app een overzicht van al uw kredieten, net zoals een aflossingstabel. Praktisch, veilig en snel!Meer info

Bereken uw maandelijks woonbudget


Een woonproject starten? Bereken hoeveel u maandelijks kan besteden aan een hypothecair krediet.

Op basis van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven kunt u uw woonproject bepalen. Handig! Start goed voorbereid aan uw zoektocht naar een eigen woning.

 

Meer info

Bereken de totale kost van uw woonproject


Een woning gevonden? Dan weet u uiteraard graag wat de volledige kostprijs zal zijn.

Bij de realisatie van een woonproject is de totale prijs opgebouwd uit verschillende onderdelen. Bereken meteen wat de totale kostprijs is van uw droomwoning.

 

Meer info

U hebt al een concreet project?


In dat geval helpen onze speciliasten u met plezier verder in een kantoor.

 

Maak een afspraak

.

Uw hypothecaire lening in 4 stappen

 • Stap 1: u bereidt uw gesprek voor

  Hebt u binnenkort een eerste afspraak met de kredietspecialist in uw kantoor, breng dan onderstaande documenten mee. U wordt dan optimaal verder geholpen.

  1) Uw identiteitskaart
  2) Over uw inkomen
  • Bent u loontrekkende: uw laatste 3 loonfiches
  • Bent u zelfstandige, bedrijfsleider of vrije beroeper: de laatste twee aanslagbiljetten en resultatenrekeningen (+ bijlage bij de belastingaangifte met details van de beroepskosten)
  3) Over de woning
  • Bij een aankoop: de aankoopovereenkomst
  • Bij een nieuwbouw: de eigendomstitel van de bouwgrond, het bouwplan en een bestek van de werken of een prijsofferte
  • Bij een verbouwing: de eigendomstitel van de te verbouwen woning en een bestek van de werken of een prijsofferte

  Indien van toepassing: een kopie van bestaande kredietovereenkomsten

 • Stap 2: u kiest de formule die bij u past

  Uiteraard hebt u inspraak in de kenmerken van uw hypothecaire lening, volgens uw voorkeur en financiële mogelijkheden. Wat moet u daarover weten?

  Looptijd
  • Korte looptijd = hogere maandelijkse aflossingen
  • Lange looptijd = lagere maandelijkse aflossingen, maar meer interest betalen
  Interestvoet
  • Een vaste interestvoet ligt wat hoger, maar biedt u de zekerheid van een vast terug te betalen bedrag per maand, tijdens de ganse looptijd.
  • Een variabele interestvoet :
   • kan stijgen, maar ook dalen binnen bepaalde grenzen, volgens de marktomstandigheden. Het aantal renteherzieningen hangt af van de gekozen formule (jaarlijks, driejaarlijks…).
   • accordeonoptie (enkel bij variabele rentevoet) : met deze optie kan op herzieningsdatum, de looptijd worden aangepast zodat de maandelijkse betaling ongewijzigd blijft (voor zover de verlenging de 5 jaar niet overschrijdt).

  Wilt u tijdens de looptijd van uw lening een keer overstappen van een variabele naar een vaste interestvoet, dan kan dit gratis. Zo combineert u de voordelen van beide formules!

  Terugbetaling
  • U kiest de best passende terugbetalingsformule (constante, degressieve of progressieve aflossingen).
  • U heeft de mogelijkheid om (een deel van) het reeds terugbetaalde bedrag opnieuw op te nemen (wederopname). Hiermee vermijdt u notariskosten die een nieuwe hypothecaire lening met zich zouden meebrengen.
  • U kunt altijd vervroegd terugbetalen, maar dan betaalt u wel een wederbeleggingsvergoeding aan de bank, aangezien die het geld sneller dan gepland moet herbeleggen. De wettelijk bepaalde vergoeding is 3 maanden interest op het vervroegd terugbetaalde kapitaal.
 • Stap 3: even ondertekenen

  • Gekozen? Onderteken dan de kredietaanvraag en u ontvangt de nodige documenten.
  • Is de hypothecaire lening toegestaan? Onderteken dan de ontvangen offerte.
  • De notaris contacteert u om de kredietakte te verlijden (max. 3 maanden na aanvraagdatum).
 • Stap 4: u beschikt over het geleende bedrag

  • Aankoop van een woning of bouwgrond: bij de ondertekening van de kredietakte, als alle waarborgen in orde zijn.
  • Bouw of verbouwing van een woning: in fases, naargelang de vordering van de werken en de te betalen facturen. Tijdens deze opnameperiodes betaalt u alleen interest op de opgenomen bedragen. Zolang de lening niet volledig is opgenomen, moet u in principe geen kapitaal aflossen.
  • Aankoop + verbouwing: de hypothecaire lening wordt in twee gesplitst:
   • een deel voor de aankoop, dat vrijkomt bij het verlijden van de akte. De aflossingen starten onmiddellijk.
   • een deel voor de verbouwingen, dat u aflost van zodra de lening volledig is opgenomen.

.

Uw droom is bijna concreet, mooi! Wist u dat u uw naasten kan beschermen met een verzekering afgestemd op uw krediet?

.

Kies uit onze concrete oplossingen met exclusieve voordelen voor u

.

U kan regionale steun genieten voor uw renovatie


Afhankelijk van waar u woont en welke renovaties u precies wil uitvoeren, hebt u recht op talloze premies, die u bovendien vaak mag cumuleren. Zeker het bekijken waard ! Dus, bekijk hier de verschillende premies per gewest:

.

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België – IBAN BE23 0529 0064 6991 - BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 1. Hypothecair krediet, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.

 2. Afhankelijk van het gewest waar u woont en van uw persoonlijke situatie.