Eerste woning kopen

couple happy with new house my children

Een eerste woning kopen is een belangrijke stap. Bovendien komt er heel wat bij kijken. U bereidt zich dan ook beter grondig voor. Maar waaraan moet u precies denken?

Via welke weg kopen?

Rechtstreeks van de vorige eigenaar (onderhands)

Bij een onderhandse verkoop gaat u het best als volgt te werk:

  • Vraag een koopoptie. Zo bent u zeker dat het huis vóór een afgesproken datum niet aan iemand anders verkocht wordt.
  • Doe eventueel een aanvraag bij een architect voor een expertise of schatting van de verbouwings- of renovatiewerken.
  • Vraag uw bank om informatie over de kredietmogelijkheden.
  • Teken de verkoopovereenkomst (ook compromis genoemd) bij de notaris. U betaalt hiervoor niks extra, maar u hebt meer juridische zekerheid.
  • Dien uw aanvraag voor een woonkrediet of -lening in.
  • Teken de authentieke verkoopakte binnen de vier maanden na de verkoopovereenkomst bij de notaris.

Op een openbare verkoop

Een openbare verkoop is in handen van een notaris. Die maakt de openbare verkoop bekend via affiches, kranten en immosites. Bij de notaris kunt u terecht voor alle informatie over de woning die te koop aangeboden wordt.

U biedt samen met andere kandidaat-kopers vrij op de woning. Een notaris leidt de openbare verkoop in goede banen en wijst het huis uiteindelijk definitief of voorlopig toe aan de hoogste bieder.

Let op (1): biedt u tijdens een verkoop mondeling een bepaald bedrag en gaat de verkoper daarmee akkoord, dan dient u te betalen. Denk dus goed na vóór u spreekt.

Let op (2): bij een openbare verkoop kan het soms erg snel gaan. Zo bent u verplicht om binnen de drie dagen na de toewijzing de registratierechten, het ereloon van de notaris en de aktekosten te betalen. De verkoopprijs zelf moet binnen de maand betaald zijn.

Let op (3): bij een openbare verkoop betaalt u meer kosten dan bij een onderhandse verkoop. Er zijn immers ook kosten voor de bekendmaking van de verkoop, voor de huur van een zaal enz. Bij de aankoop van een huis mag u ervan uitgaan dat de meerkost hiervoor 15 tot 20 % van de verkoopprijs bedraagt. 

Via een vastgoedmakelaar/immokantoor

Een vastgoedmakelaar is de bemiddelaar tussen de eigenaar en de potentiële kopers. Hou het volgende in het achterhoofd:

  • Teken nooit een eenzijdige aankoopbelofte, want dan ligt de verplichting enkel bij u en niet bij de vastgoedmakelaar of de verkoper.
  • Een vastgoedmakelaar mag slechts een provisie aanrekenen wanneer u hem een schriftelijke opdracht geeft om voor u een huis te zoeken. Louter informatie verstrekken is vrijblijvend en dus kosteloos.
  • De verkoper - niet de koper - is verplicht om het ereloon van de vastgoedmakelaar te betalen.
  • Betaal pas een voorschot bij of na het tekenen van de verkoopovereenkomst.

Op plan (sleutel-op-de-deur)

U kunt ook een huis of appartement op plan kopen. In dit geval is de woning nog niet gebouwd, maar beschikt u over een lastenboek met de details van de gebruikte materialen, het plan en de verwachte realisatiedatum. Deze formule wordt ook sleutel-op-de-deur genoemd.

Formaliteiten

Als kandidaat-koper controleert u onder meer het best bij uw gemeente of uw potentiële woonst in orde is op het vlak van stedenbouwkundige vergunningen.

Vraag uw notaris om uw rechten en plichten als koper

Lenen

De juiste financieringsformule kiezen is belangrijk. Uw keuze bepaalt immers de duur, omvang en evolutie van uw afbetalingen.

Verzekeren

Een eigen woonst is een grote investering die u best optimaal beschermt, niet alleen voor uzelf maar ook voor uw naasten.

Fiscale impact

Wie op de hoogte is van premies en fiscale voordelen, kan het kostenplaatje voor zijn woonst aanzienlijk drukken.

Ontdek meer over kosten en tegemoetkomingen

Meer weten?

Maak een afspraak met de specialist in uw Belfius-kantoor

Hij helpt u graag met advies op maat