Een nieuwe auto kopen

Hebt u een automodel gekozen, vergeet dan niet om de prijzen van dealers met elkaar te vergelijken. Hou daarbij rekening met kortingen, onderhoud, garantie, opties en een eventuele overname van uw oude voertuig.

Enkele gouden regels: laat het initiatief altijd aan de verkoper, speel de dealers van hetzelfde merk tegen elkaar uit en teken nooit bij de eerste afspraak!

Spreek niet meteen over de overname van uw oude wagen

Gaat u naar de dealer, parkeer uw wagen dan buiten diens zicht. Spreek vóór of tijdens de prijsonderhandelingen niet over uw huidige voertuig. Wacht daarmee tot er een definitief akkoord is over de korting voor de nieuwe wagen. De overname zou de korting immers kunnen drukken.

Ontdek alle informatie over de verkoop van uw oude auto

Beding een mooie korting

Focus tijdens de onderhandelingen op de korting die de dealer u kan geven. Die kan in principe oplopen tot 15 % van de catalogusprijs. Meer nog: tussen verkooppunten van hetzelfde merk zijn de verschillen soms groot.

Misschien zal de dealer u bij wijze van korting een gratis krediet, vloermat of radio voorstellen. Hou daar geen rekening mee wanneer u de prijs bepaalt. Die voordelen zijn beduidend minder interessant. Een gratis krediet doet bijvoorbeeld vaak de korting vervallen. En gratis opties worden sowieso door het merk aangeboden. Hou daarentegen wel rekening met de onderhoudscondities en de garantieperiode.

Vraag nooit een krediet zonder voorafgaand akkoord over de prijs

Autodealers stellen steeds vaker een financiering voor, dikwijls met weinig of geen kosten. U krijgt dan wel geen enkele korting op de aankoopprijs.

Zorg eerst dat u een akkoord hebt over de prijs van het voertuig, voordat u onderhandelt over een krediet. En ga ook na wat uw bank u voorstelt.

Financier uw nieuwe auto via Belfius Bank

Controleer de bestelbon

Hebt u goed onderhandeld? Prima! Blijf echter op uw hoede tot u de bestelbon ondertekend hebt. Die moet duidelijk het volgende vermelden:

  • de kenmerken van de auto (merk, model, bouwjaar, kleur, opties)
  • de vaste en definitieve catalogusprijs
  • de datum waarop en de plaats waar de bestelbon is opgemaakt (indien dit niet in de garage is gebeurd, hebt u een bedenktijd van 7 dagen)
  • de handtekeningen van beide partijen
  • het eventuele krediet
  • de overnameprijs

Opgelet! Hangt uw aankoop af van de toekenning van een autolening, voorzie dan op uw bestelbon een opschortende voorwaarde. Zo neemt u geen enkel risico. Wordt de lening geweigerd, dan wordt de verkoop geannuleerd.

Reageer meteen bij laattijdige of niet-conforme levering

Laat een leveringsdatum op uw bestelbon plaatsen. Dat is onontbeerlijk. Bij eventuele leveringsproblemen kunt u zich hierop beroepen om toch een redelijke leveringstermijn te bedingen of de verkoop te annuleren.

Controleer bij de levering of de auto de kenmerken heeft die op de bestelbon zijn vermeld. Indien dat niet het geval is, moet u onmiddellijk reageren. Bevestig ook via een aangetekend schrijven dat u niet akkoord gaat.

Opgelet! Bij een te grote vertraging in de levering stuurt u aangetekend een ingebrekestelling, op straffe van verbreking van het contract met terugbetaling van het voorschot en schadevergoeding.

Tips om goed te onderhandelen over de prijs van uw nieuwe wagen

Ontdek welke raad u best opvolgt wanneer u bij de dealer langsgaat

  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact

Uw autokrediet