Ik wil het saldo van mijn krediet vóór de vervaldag terugbetalen. Hoe ga ik te werk?

A) Voor de contracten Consumentenkredieten afgesloten vóór 01/12/2010:

We raden u aan contact op te nemen met uw kantoor. Betaalt u uw krediet vervroegd terug, dan moet u een wederbeleggingsvergoeding betalen, omdat de middelen die zo aan de bank worden terugbetaald, vroeger dan gepland een nieuwe bestemming of belegging moeten krijgen.

De te betalen wederbeleggingsvergoeding bedraagt:

  • 2 maanden interest (*) voor een krediet waarvan het oorspronkelijk geleende bedrag kleiner is dan 7500 EUR;
  • 3 maanden interest (*) voor een krediet waarvan het oorspronkelijk geleende bedrag groter dan of gelijk is aan 7500 EUR.

Bij gedeeltelijke terugbetaling is een wederbeleggingsvergoeding van 6 maanden interest verschuldigd. Die vergoeding kan niet hoger liggen dan de periodieke kosten die u verschuldigd bent als u uw krediet gewoon afbetaalt.

B) Voor de contracten afgesloten vanaf 01/12/2010:

De te betalen wederbeleggingsvergoeding bedraagt:

  • 1% op het vervroegd terugbetaald kapitaal voor een resterende duur > 1 jaar
  • 0,5% op het vervroegd terugbetaald kapitaal voor een resterende duur < of = 1 jaar

Deze berekening is geldig voor zowel volledige als gedeeltelijke vervroegde terugbetalingen.
Het bedrag van de wederbeleggingsvergoeding mag nooit groter zijn dan de resterende nog te vervallen contractuele interesten.

(*)

op het schuldsaldo op datum van vervroegde terugbetaling