Belastingvoordeel mits voorwaarde vervuld

men talking while woman and child on background my children

Nu uw zoon of dochter meer eigen middelen heeft, zou de fiscus van mening kunnen zijn dat hij of zij geen kind ten laste meer is. Dit is niet noodzakelijk zo. En als zoon- of dochterlief geld verdient, wordt hij of zij dan belast?

Kind ten laste mits voorwaarde vervuld

Zolang uw zoon of dochter ten laste is, betaalt u in principe minder belastingen. Uw student(e) blijft ten laste op voorwaarde dat zijn of haar netto belastbare bestaansmiddelen de wettelijke grens (afhankelijk volgens de gezinssituatie) niet overschrijden.

Voor minderjarigen is er een bijzondere regeling inzake de inkomsten die zij moeten aangeven.

Lees meer over het ten laste blijven van uw jobstudent(e) en de aangifteregeling voor minderjarigen

Ontvangt u verder kindergeld?

U behoudt het recht op kindergeld, zolang uw zoon of dochter het volgende jaar verder studeert en:

  • Tijdens de vakantiemaanden (juli, augustus en september; het 3e kwartaal) werkt. Gedurende deze periode mag hij of zij een onbeperkt aantal uren werken.
  • Tijdens de andere maanden van het jaar (het 1e, 2e en 4e kwartaal) niet meer dan 240 uur per kwartaal werkt. Werkt zoon- of dochterlief in een kwartaal toch meer? Dan verliest u het recht op kinderbijslag voor elke maand van dat kwartaal.

Moet uw jobstudent(e) sociale bijdragen of belastingen betalen?

 Een jobstudent(e) moet geen sociale bijdragen betalen, als hij:

  • Niet meer dan 23 dagen werkt tijdens de vakantiemaanden (juli, augustus, september) en niet meer dan 23 bijkomende dagen tijdens de rest van het jaar
  • Tewerkgesteld is met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.

Personenbelasting is alleen verschuldigd als het nettoinkomen voor het aanslagjaar een bedrag (bepaald in functie van de gezinssituatie) overstijgt.

Lees meer over de belasting van jobstudenten