1. Home
  2. Sleutelmomenten
  3. Jij en ik
  4. Scheiding
  5. Budget

Uw budget aanpassen na een scheiding

Calculator papers

Het is niet makkelijk uw gewoonten en uw levensstandaard aan te passen, maar na een scheiding is dat vaak een noodzaak. Vaak dalen uw inkomsten, terwijl u af te rekenen krijgt met nieuwe kosten. Hoe lost u dit op?

Pas het beheer van uw rekeningen aan

Zolang u in de echtscheidingsprocedure zit, moet u uw deel van de gezinslasten en de schulden van u beiden als koppel aflossen. U mag de benaming van de rekeningen en de eigendom van de producten of effecten niet alleen veranderen. Zodra de echtscheiding is uitgesproken, zijn alleen de vereffening van het huwelijksstelsel en de daaropvolgende verdeling bepalend voor ieders eigendomsrecht op de rekeningen en beleggingen.

Als u houder bent van een rekening op uw naam, mag u de rekening blijven gebruiken.

Als u op die rekening volmacht hebt gegeven aan uw echtgeno(o)t(e): zolang u niet aan uw Belfius-kantoor vraagt om de volmacht te annuleren, mag uw echtgeno(o)t(e) de rekening blijven gebruiken.

Als u samen met uw ex-partner houder bent van een gemeenschappelijke rekening: alleen een uitdrukkelijke en gemeenschappelijke opzegging is geldig om uw rekening te desolidariseren of te sluiten. We raden u aan om dit helemaal in het begin van de echtscheidingsprocedure te doen. Bij een gemeenschappelijke opzegging kan uw rekening in een individuele rekening omgezet worden. Als uw ex-partner zich daartegen verzet, kunt u de rekening laten werken in onverdeeldheid (voor elke verrichting zijn beide handtekeningen vereist) of ze door een vrederechter laten blokkeren.

Pas uw consumentenkredieten en hypothecaire kredieten aan

Indien het gaat om een hypothecair krediet, kunt u aan Belfius vragen om gedesolidariseerd te worden. Dat is in principe enkel mogelijk, indien de overblijvende kredietnemer over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt om het krediet alleen verder af te betalen. Gaat het om een consumentenkrediet, dan kunt u deze desolidarisatieniet vragen.

Uiteraard kunt u steeds beslissen om uw krediet vervroegd terug te betalen en in dat geval de betaalde sommen terug te vorderen van uw voormalige partner.

Schat de kosten voor een echtscheidingsprocedure in

De kostprijs van een echtscheiding kan verschillen van geval tot geval. Om correct in te schatten hoeveel uw scheiding u gaat kosten, moet u ook rekening houden met de tussenpersonen die u op een gegeven moment hun factuur zullen voorleggen...

Ontdek welke kosten een echtscheidingsprocedure met zich meebrengt

Stel uw gezinsbudget op

Uw inkomsten zijn veranderd en u moet de lasten nu alleen dragen. Het is dus belangrijk uw budget opnieuw te evalueren, en uw inkomsten en uitgaven te ramen. Vergeet niet rekening te houden met een aantal kosten zoals voor een verhuizing, nieuwe meubels... Op voorhand uw budget bepalen, maakt dat u het hoofd boven water houdt.

Lees meer over wie recht heeft op alimentatie

Breng uw nieuwe financiële toestand in evenwicht

Om geldproblemen te vermijden of te overwinnen, dient u uw budget in evenwicht te houden. U krijgt elk te maken met nieuwe lasten (huur, verzekeringen, vervoer enz.) en specifieke kosten (verhuizing, nieuwe meubelen enz.). Uw financiële reserve is de buffer waarop u in geval van nood kunt rekenen. Let erop dat u niet te weinig marge laat voor onverwachte uitgaven.

Hebt u nog wat inkomsten over aan het einde van de maand? Pot uw spaargeld niet op, maar laat het in alle veiligheid renderen. Is uw budget uit evenwicht? Belfius geeft u enkele tips.

Houd uw budget in evenwicht

Contacteer ons